گت بلاگز فردوس واحد حسين بني اسدي-محمود واحدي-سيدمحمدپارساي محبي ومحمدحسين سعيد شهر فردوس مجوز 7-63 + شرکت حسين بني اسدي-محمود واحدي-سيدمحمدپارساي محبي ومحمدحسين سعيد

واحد صنعتی حسين بني اسدي-محمود واحدي-سيدمحمدپارساي محبي ومحمدحسين سعيد کد 4021368 شهرستان فردوس آدرس فردوس – اسلاميه

ردیف : 7

شماره مجوز : 7-63

تاریخ مجوز : 1370/02/07

نام واحد : حسين بني اسدي-محمود واحدي-سيدمحمدپارساي محبي ومحمدحسين سعيد

کدشناسایی : 4021368

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – اسلاميه

تلفن کارگاه : 5342292198

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – اسلاميه

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 75

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 60000

زیربنا به مترمربع : 1800

آب مصرفی به مترمکعب : 0

توان برق به کیلووات : 0

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 6000000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151342579

فاکس :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz