واحد تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند شهر سربيشه مجوز 13208 + شرکت تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند کد 4020304 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 118

شماره مجوز : 13208

تاریخ مجوز : 1384/09/16

نام واحد : تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند

کدشناسایی : 4020304

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 0562362-2220

آدرس دفتر مرکزی : سربيشه

تلفن دفتر مرکزی : 0562-3622220

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1162

ارزش ماشین داخلی : 242

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 638

آب مصرفی به مترمکعب : 3360

توان برق به کیلووات : 14

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 18

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اب مقطر باطري

ظرفیت اسمی : 840000.00000

نام واحد سنجش : ليتر

همراه : 09151411594

فاکس :

واحد مرمريت فرش بيرجند شهر بيرجند مجوز 40356 + شرکت مرمريت فرش بيرجند

واحد صنعتی مرمريت فرش بيرجند کد 4001005 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – مقابل پمپ بنزين معصوميه-جنب تيرچه بلوک عباس زاده

ردیف : 11

شماره مجوز : 40356

تاریخ مجوز : 1370/10/07

نام واحد : مرمريت فرش بيرجند

کدشناسایی : 4001005

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – مقابل پمپ بنزين معصوميه-جنب تيرچه بلوک عباس زاده

تلفن کارگاه : 0561-4443458

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ غفاری-خ یاس پ56

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4443458

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 395

ارزش ماشین داخلی : 56

کل کارکنان مجوزها : 13

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 1100

آب مصرفی به مترمکعب : 150

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 48000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151611036

فاکس :

واحد تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص شهر نهبندان مجوز 86/2065 + شرکت تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

واحد صنعتی تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص کد 4020174 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ

ردیف : 156

شماره مجوز : 86/2065

تاریخ مجوز : 1386/01/25

نام واحد : تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

کدشناسایی : 4020174

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ

تلفن کارگاه : 0562622-1539

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-خ شهداي3

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-1539

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3400

ارزش ماشین داخلی : 735

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 30000

زیربنا به مترمربع : 200

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 100

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس : فلاحی

واحد سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند شهر بيرجند مجوز 4114 + شرکت سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند

واحد صنعتی سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند کد 4011652 شهرستان بيرجند آدرس

ردیف : 68

شماره مجوز : 4114

تاریخ مجوز : 1380/10/09

نام واحد : سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند

کدشناسایی : 4011652

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه :

تلفن کارگاه : 2255321-2255161

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-نبش بهشتی12 طبقه3

تلفن دفتر مرکزی : 2211227-8

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3853

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 97.1660003662109

زمین به متر مربع : 18050

زیربنا به مترمربع : 2230

آب مصرفی به مترمکعب : 6200

توان برق به کیلووات : 320

گاز طبیعی به مترمکعب : 6000

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 17500.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 9155618449

فاکس :

واحد آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات شهر قائنات مجوز 11907 + شرکت آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

واحد صنعتی آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات کد 4005811 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي قاين

ردیف : 116

شماره مجوز : 11907

تاریخ مجوز : 1384/08/25

نام واحد : آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

کدشناسایی : 4005811

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي قاين

تلفن کارگاه : 0562543-3495-3825

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خ شهيد رجايي-پ177

تلفن دفتر مرکزی : 05622225282

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 14555

ارزش ماشین داخلی : 4340

کل کارکنان مجوزها : 44

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 1450

زمین به متر مربع : 17935

زیربنا به مترمربع : 6000

آب مصرفی به مترمکعب : 12900

توان برق به کیلووات : 600

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اردگندم نوع والسي

ظرفیت اسمی : 70000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625108

فاکس :

واحد غلامرضا هروي شهر فردوس مجوز 29646 + شرکت غلامرضا هروي

واحد صنعتی غلامرضا هروي کد 4021620 شهرستان فردوس آدرس فردوس اسلاميه

ردیف : 159

شماره مجوز : 29646

تاریخ مجوز : 1386/02/02

نام واحد : غلامرضا هروي

کدشناسایی : 4021620

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس اسلاميه

تلفن کارگاه : 0534-2222637

آدرس دفتر مرکزی : فردوس اسلاميه

تلفن دفتر مرکزی : 05342222637

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 700

ارزش ماشین داخلی : 300

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 900

زیربنا به مترمربع : 162

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 15

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 30000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09365236799

فاکس :

واحد کوير تاير شهر بيرجند مجوز 42937 + شرکت کوير تاير

واحد صنعتی کوير تاير کد 4002111 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند- کيلومتر 11 جاده کرمان

ردیف : 47

شماره مجوز : 42937

تاریخ مجوز : 1377/09/30

نام واحد : کوير تاير

کدشناسایی : 4002111

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند- کيلومتر 11 جاده کرمان

تلفن کارگاه : 0561-2222559

آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ خرمشهر-کوچه شکوه-شماره8-کدپستي15577

تلفن دفتر مرکزی : 021-88769538

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1041880

ارزش ماشین داخلی : 50000

کل کارکنان مجوزها : 1160

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 86705

زمین به متر مربع : 1120000

زیربنا به مترمربع : 75000

آب مصرفی به مترمکعب : 580000

توان برق به کیلووات : 7000

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 375

نفت سیاه به مترمکعب : 1025

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع لاستيک تاير ميني بوس ووانتي

ظرفیت اسمی : 5370.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0912136506509391611782

فاکس :

واحد ماکاروني مطهربيرجند شهر بيرجند مجوز 3/10100 + شرکت ماکاروني مطهربيرجند

واحد صنعتی ماکاروني مطهربيرجند کد 4001776 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند

ردیف : 18

شماره مجوز : 3/10100

تاریخ مجوز : 1372/09/13

نام واحد : ماکاروني مطهربيرجند

کدشناسایی : 4001776

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2255171

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 160

ارزش ماشین داخلی : 60

کل کارکنان مجوزها : 17

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4689

زیربنا به مترمربع : 1132

آب مصرفی به مترمکعب : 4200

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 90

نفت سیاه به مترمکعب : 1

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 2200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611246

فاکس : تعطیل

واحد علی مستشاری شهر بشرويه مجوز 25368 + شرکت علی مستشاری

واحد صنعتی علی مستشاری کد 4021391 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه کيلومتر 5 جاده قديم رقه

ردیف : 123

شماره مجوز : 25368

تاریخ مجوز : 1384/11/11

نام واحد : علی مستشاری

کدشناسایی : 4021391

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرويه کيلومتر 5 جاده قديم رقه

تلفن کارگاه : 5353224977

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – بشرويه خ حجت منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 05353223977

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4500

ارزش ماشین داخلی : 4100

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 50

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 40000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155350307

فاکس :

واحد کامران نخعي نژادفرد شهر بيرجند مجوز 85/1353 + شرکت کامران نخعي نژادفرد

واحد صنعتی کامران نخعي نژادفرد کد 4013773 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

ردیف : 129

شماره مجوز : 85/1353

تاریخ مجوز : 1385/01/15

نام واحد : کامران نخعي نژادفرد

کدشناسایی : 4013773

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-بيست متري دوم شرقي مدرس-نبش کوچه شهيد نوربخش

تلفن دفتر مرکزی : 0561-

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1510

ارزش ماشین داخلی : 180

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 570

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 250000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155622406

فاکس :