واحد نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان شهر سرايان مجوز 10778 + شرکت نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان

واحد صنعتی نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان کد 4020259 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي ردیف : 113 شماره مجوز : 10778 تاریخ مجوز : 1384/07/11 نا..

ادامه مطلب

واحد محمود رضا چوبی شهر بیرجند مجوز 131/1/4093 + شرکت محمود رضا چوبی

واحد صنعتی محمود رضا چوبی کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 35 جاده کرمان-جنب پل 100 متری ردیف : 387 شماره مجوز : 131/1/4093 تاریخ مجوز : 13..

ادامه مطلب

واحد تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان شهر بيرجند مجوز 86/26533 + شرکت تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان

واحد صنعتی تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان کد 4020176 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-جاده خوسف-روبروي چاه زيني-جنب زندان ردیف : 216 شماره مج..

ادامه مطلب

واحد زهرا حائري شهر قائنات مجوز 14766 + شرکت زهرا حائري

واحد صنعتی زهرا حائري کد 4020748 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي ردیف : 285 شماره مجوز : 14766 تاریخ مجوز : 1388/07/23 نام واحد : زهرا حائري..

ادامه مطلب

واحد علي توان پور شهر قائنات مجوز 85/15346 + شرکت علي توان پور

واحد صنعتی علي توان پور کد 4019996 شهرستان قائنات آدرس قاين-شهرک صنعتي قاين-کارخانه لنت ترمز و کلاچ لنت ردیف : 145 شماره مجوز : 85/15346 تاریخ ..

ادامه مطلب

واحد توليدي بيرجند به خوراک شهر بيرجند مجوز 17437 + شرکت توليدي بيرجند به خوراک

واحد صنعتی توليدي بيرجند به خوراک کد 4013769 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي ردیف : 249 شماره مجوز : 17437 تاریخ مجوز : 1387/08/25 نام واحد : تو..

ادامه مطلب

واحد اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی شهر بيرجند مجوز 17506 + شرکت اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی

واحد صنعتی اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی کد 4021861 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 368 شماره مجوز : 17506 تاریخ مجوز : 1390/08/26 نام..

ادامه مطلب

واحد توليدي ماکاروني و رشته آش تارا شهر بيرجند مجوز 7604 + شرکت توليدي ماکاروني و رشته آش تارا

واحد صنعتی توليدي ماکاروني و رشته آش تارا کد 4020215 شهرستان بيرجند آدرس خوسف-ناحيه صنعتي خوسف ردیف : 110 شماره مجوز : 7604 تاریخ مجوز : 1384/05/31 نام و..

ادامه مطلب

واحد علی اکبر کریم پور فرد شهر بیرجند مجوز + شرکت علی اکبر کریم پور فرد

واحد صنعتی علی اکبر کریم پور فرد کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 7 جاده کرمان-پیمان بار ردیف : 372 شماره مجوز : تاریخ مجوز : 1390/09/16 نام واحد : علی ..

ادامه مطلب

واحد سپهر خاوران خراسان جنوبی شهر بيرجند مجوز 131/1/9372 + شرکت سپهر خاوران خراسان جنوبی

واحد صنعتی سپهر خاوران خراسان جنوبی کد شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 390 شماره مجوز : 131/1/9372 تاریخ مجوز : 1391/04/13 نام واحد : سپهر..

ادامه مطلب