واحد نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان شهر سرايان مجوز 10778 + شرکت نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان

واحد صنعتی نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان کد 4020259 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 113

شماره مجوز : 10778

تاریخ مجوز : 1384/07/11

نام واحد : نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان

کدشناسایی : 4020259

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0562-8222646

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5007

زیربنا به مترمربع : 1334

آب مصرفی به مترمکعب : 730

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 30

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : نان خشک ماشيني

ظرفیت اسمی : 130.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153173066

فاکس :

واحد محمود رضا چوبی شهر بیرجند مجوز 131/1/4093 + شرکت محمود رضا چوبی

واحد صنعتی محمود رضا چوبی کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 35 جاده کرمان-جنب پل 100 متری

ردیف : 387

شماره مجوز : 131/1/4093

تاریخ مجوز : 1391/02/28

نام واحد : محمود رضا چوبی

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : بیرجند

آدرس کارگاه : بیرجند-کیلومتر 35 جاده کرمان-جنب پل 100 متری

تلفن کارگاه : 5623631472

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : خاک گچ

ظرفیت اسمی : 15000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 9155621889

فاکس :

واحد تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان شهر بيرجند مجوز 86/26533 + شرکت تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان

واحد صنعتی تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان کد 4020176 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-جاده خوسف-روبروي چاه زيني-جنب زندان

ردیف : 216

شماره مجوز : 86/26533

تاریخ مجوز : 1386/12/23

نام واحد : تعاوني چندمنظوره خاص جانبازان جنوب خراسان

کدشناسایی : 4020176

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-جاده خوسف-روبروي چاه زيني-جنب زندان

تلفن کارگاه : 9155612092

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ ارتش-جنب ايران خودرو-پ11

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2222333

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4600

ارزش ماشین داخلی : 3500

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 150

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 250

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 70

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پيش ساخته بتوني وسيماني وسبک

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : مترمکعب

همراه : 09155612092تعطیل

فاکس :

واحد زهرا حائري شهر قائنات مجوز 14766 + شرکت زهرا حائري

واحد صنعتی زهرا حائري کد 4020748 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي

ردیف : 285

شماره مجوز : 14766

تاریخ مجوز : 1388/07/23

نام واحد : زهرا حائري

کدشناسایی : 4020748

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 5625289183

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خ مبارزان-خشکبار تک

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4600

ارزش ماشین داخلی : 2108

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5380

زیربنا به مترمربع : 945

آب مصرفی به مترمکعب : 1000

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 28

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : عرقيات گياهي

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09156922140

فاکس :

واحد علي توان پور شهر قائنات مجوز 85/15346 + شرکت علي توان پور

واحد صنعتی علي توان پور کد 4019996 شهرستان قائنات آدرس قاين-شهرک صنعتي قاين-کارخانه لنت ترمز و کلاچ لنت

ردیف : 145

شماره مجوز : 85/15346

تاریخ مجوز : 1385/07/24

نام واحد : علي توان پور

کدشناسایی : 4019996

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين-شهرک صنعتي قاين-کارخانه لنت ترمز و کلاچ لنت

تلفن کارگاه : 0562543-3828-9

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار کلاهدوز-42-ک 21/12-پ5 طبقه2

تلفن دفتر مرکزی : 5117232284

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4532

ارزش ماشین داخلی : 3300

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2500

زیربنا به مترمربع : 550

آب مصرفی به مترمکعب : 630

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 23

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : لنت ترمزوصفحه کلاچ

ظرفیت اسمی : 24.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915116304109153624420

فاکس :

واحد توليدي بيرجند به خوراک شهر بيرجند مجوز 17437 + شرکت توليدي بيرجند به خوراک

واحد صنعتی توليدي بيرجند به خوراک کد 4013769 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 249

شماره مجوز : 17437

تاریخ مجوز : 1387/08/25

نام واحد : توليدي بيرجند به خوراک

کدشناسایی : 4013769

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 9151609341

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خيابان طالقانی5 پ 228

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2214520

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5200

ارزش ماشین داخلی : 2728

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2880

زیربنا به مترمربع : 1054

آب مصرفی به مترمکعب : 560

توان برق به کیلووات : 400

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 700

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 15

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : خوراک اماده دام

ظرفیت اسمی : 40000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151609341

فاکس :

واحد اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی شهر بيرجند مجوز 17506 + شرکت اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی

واحد صنعتی اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی کد 4021861 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 368

شماره مجوز : 17506

تاریخ مجوز : 1390/08/26

نام واحد : اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی

کدشناسایی : 4021861

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 9155618157

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ شهيد آويني-بلوار جام جم-اداره کل راه و ترابري

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2238000

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1500

ارزش ماشین داخلی : 1200

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 73

آب مصرفی به مترمکعب : 1000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 150

نفت سیاه به مترمکعب : 400

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : جدول سيماني

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 9155619246

فاکس :

واحد توليدي ماکاروني و رشته آش تارا شهر بيرجند مجوز 7604 + شرکت توليدي ماکاروني و رشته آش تارا

واحد صنعتی توليدي ماکاروني و رشته آش تارا کد 4020215 شهرستان بيرجند آدرس خوسف-ناحيه صنعتي خوسف

ردیف : 110

شماره مجوز : 7604

تاریخ مجوز : 1384/05/31

نام واحد : توليدي ماکاروني و رشته آش تارا

کدشناسایی : 4020215

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : خوسف-ناحيه صنعتي خوسف

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : خوسف

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1264

ارزش ماشین داخلی : 198

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4000

زیربنا به مترمربع : 700

آب مصرفی به مترمکعب : 870

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 560.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611428

فاکس :

واحد علی اکبر کریم پور فرد شهر بیرجند مجوز + شرکت علی اکبر کریم پور فرد

واحد صنعتی علی اکبر کریم پور فرد کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 7 جاده کرمان-پیمان بار

ردیف : 372

شماره مجوز :

تاریخ مجوز : 1390/09/16

نام واحد : علی اکبر کریم پور فرد

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : بیرجند

آدرس کارگاه : بیرجند-کیلومتر 7 جاده کرمان-پیمان بار

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 19000

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : شن و ماسه

ظرفیت اسمی :

نام واحد سنجش :

همراه : 9151611844

فاکس : 0562-2229054-4430756

واحد سپهر خاوران خراسان جنوبی شهر بيرجند مجوز 131/1/9372 + شرکت سپهر خاوران خراسان جنوبی

واحد صنعتی سپهر خاوران خراسان جنوبی کد شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 390

شماره مجوز : 131/1/9372

تاریخ مجوز : 1391/04/13

نام واحد : سپهر خاوران خراسان جنوبی

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 05612255410-20-30

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-نبش انقلاب 13

تلفن دفتر مرکزی : 5612211551-2211507

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 7000

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : رابيتس

ظرفیت اسمی : 4000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151614830

فاکس :