واحد توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق شهر قائنات مجوز 17733 + شرکت توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق

واحد صنعتی توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق کد 4020411 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي-بالاتر از تروند زعفران

ردیف : 369

شماره مجوز : 17733

تاریخ مجوز : 1390/09/01

نام واحد : توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق

کدشناسایی : 4020411

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي-بالاتر از تروند زعفران

تلفن کارگاه : 05625433861-4

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 14000

ارزش ماشین داخلی : 1340

کل کارکنان مجوزها : 18

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 366

زمین به متر مربع : 5910

زیربنا به مترمربع : 1933

آب مصرفی به مترمکعب : 1200

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 57

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي تزريقي

ظرفیت اسمی : 100.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 9153148445

فاکس :

واحد دستمال کاغذي شهرزاد شهر بيرجند مجوز 86/9286 + شرکت دستمال کاغذي شهرزاد

واحد صنعتی دستمال کاغذي شهرزاد کد 4019989 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 176

شماره مجوز : 86/9286

تاریخ مجوز : 1386/04/27

نام واحد : دستمال کاغذي شهرزاد

کدشناسایی : 4019989

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ معلم-کوچه معلم 21 دبيرستان عفاف

تلفن دفتر مرکزی : 09151611683

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2200

ارزش ماشین داخلی : 723

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4678

زیربنا به مترمربع : 949

آب مصرفی به مترمکعب : 560

توان برق به کیلووات : 18

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 24

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : حوله کاغذي

ظرفیت اسمی : 78.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155621859

فاکس :

واحد ابراهيم سالاري مقدم شهر سرايان مجوز 86/23604 + شرکت ابراهيم سالاري مقدم

واحد صنعتی ابراهيم سالاري مقدم کد 4020377 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 209

شماره مجوز : 86/23604

تاریخ مجوز : 1386/11/11

نام واحد : ابراهيم سالاري مقدم

کدشناسایی : 4020377

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 0562822-6370

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ فردوسي-ک فردوسي5-منزل ابراهيم سالاري

تلفن دفتر مرکزی : 0562822-5027

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1450

ارزش ماشین داخلی : 607

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2520

زیربنا به مترمربع : 456

آب مصرفی به مترمکعب : 560

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ظروف پلاستيکي خانگي جهت نگهداري وحمل مايعات

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153104483

فاکس :

واحد محمد زنگوئي شهر بيرجند مجوز 16943 + شرکت محمد زنگوئي

واحد صنعتی محمد زنگوئي کد 4020097 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 248

شماره مجوز : 16943

تاریخ مجوز : 1387/08/18

نام واحد : محمد زنگوئي

کدشناسایی : 4020097

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 09151612017

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند- خ معلم نبش معلم 27 مبلمان تخت جمشيد

تلفن دفتر مرکزی : 05614437190

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3712

ارزش ماشین داخلی : 900

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 12000

زیربنا به مترمربع : 1518

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 18

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سايرمصنوعات چوبي ساختماني

ظرفیت اسمی : 1375.00000

نام واحد سنجش : مترمکعب

همراه : 09151612017

فاکس :

واحد ذوب فلزات و تراشکاري جنوب شهر بيرجند مجوز 49545 + شرکت ذوب فلزات و تراشکاري جنوب

واحد صنعتی ذوب فلزات و تراشکاري جنوب کد 4020252 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند-قطعات45و51

ردیف : 38

شماره مجوز : 49545

تاریخ مجوز : 1376/06/06

نام واحد : ذوب فلزات و تراشکاري جنوب

کدشناسایی : 4020252

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند-قطعات45و51

تلفن کارگاه : 09151611300

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ غفاري-غفاري27-پ14

تلفن دفتر مرکزی : 561-4431238

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 73

ارزش ماشین داخلی : 15

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1089

زیربنا به مترمربع : 220

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 36

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 600

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ریخته گری چدن خاکستری بروش القایی

ظرفیت اسمی : 100.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611300

فاکس : تعطیل

واحد اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين شهر قائنات مجوز 2142 + شرکت اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين

واحد صنعتی اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين کد 4005635 شهرستان قائنات آدرس قاين -شهرک صنعتي قاين-جاده زيرکوه-کيلومتر5

ردیف : 60

شماره مجوز : 2142

تاریخ مجوز : 1379/08/14

نام واحد : اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين

کدشناسایی : 4005635

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين -شهرک صنعتي قاين-جاده زيرکوه-کيلومتر5

تلفن کارگاه : 0562522-5313-14

آدرس دفتر مرکزی : قاین-خ امام-ژایین تر از بیمارستان قدیم

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2211

ارزش ماشین داخلی : 635

کل کارکنان مجوزها : 13

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4597

زیربنا به مترمربع : 1024

آب مصرفی به مترمکعب : 2800

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 180

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 1540.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625095

فاکس :

واحد مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد شهر بيرجند مجوز 86/6809 + شرکت مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد

واحد صنعتی مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد کد 4017211 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – جاده دهنو پشت کاشی نیلوفر2

ردیف : 173

شماره مجوز : 86/6809

تاریخ مجوز : 1386/03/24

نام واحد : مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد

کدشناسایی : 4017211

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – جاده دهنو پشت کاشی نیلوفر2

تلفن کارگاه : 5612251059

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-بلوار غدیر-پلاک40

تلفن دفتر مرکزی : 5614338400

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2350

ارزش ماشین داخلی : 600

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 50

آب مصرفی به مترمکعب : 17000

توان برق به کیلووات : 80

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 80

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 1

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پيش ساخته بتوني وسيماني وسبک

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : مترمکعب

همراه : 09151634918

فاکس :

واحد مواد غذایی نگین مقدم خاوران شهر فردوس مجوز 17441 + شرکت مواد غذایی نگین مقدم خاوران

واحد صنعتی مواد غذایی نگین مقدم خاوران کد 4021442 شهرستان فردوس آدرس فردوس شهرک صنعتي

ردیف : 292

شماره مجوز : 17441

تاریخ مجوز : 1388/08/28

نام واحد : مواد غذایی نگین مقدم خاوران

کدشناسایی : 4021442

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 2220252

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ مطهري شمالي

تلفن دفتر مرکزی : 05342225994

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3900

ارزش ماشین داخلی : 1126

کل کارکنان مجوزها : 16

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3948

زیربنا به مترمربع : 1143

آب مصرفی به مترمکعب : 420

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 15

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع چاشني غذاوسالاد

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155340189

فاکس :

واحد زرين برگ شهر بيرجند مجوز 2924 + شرکت زرين برگ

واحد صنعتی زرين برگ کد 4012719 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – شهرک صنعتي

ردیف : 54

شماره مجوز : 2924

تاریخ مجوز : 1378/11/30

نام واحد : زرين برگ

کدشناسایی : 4012719

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 362

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 0

زیربنا به مترمربع : 0

آب مصرفی به مترمکعب : 0

توان برق به کیلووات : 0

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پوشک معمولي بچه

ظرفیت اسمی : 103.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611044

فاکس :

واحد تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند شهر بيرجند مجوز 2085 + شرکت تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند کد 4015082 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – طبقه فوقاني بازارسادسي

ردیف : 72

شماره مجوز : 2085

تاریخ مجوز : 1381/03/26

نام واحد : تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند

کدشناسایی : 4015082

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – طبقه فوقاني بازارسادسي

تلفن کارگاه : 0561-2237298-2238056

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 745

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 28

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 140

زیربنا به مترمربع : 140

آب مصرفی به مترمکعب : 40

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع پوششهاي اسلامي

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151630982

فاکس :