واحد توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق شهر قائنات مجوز 17733 + شرکت توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق

واحد صنعتی توسعه صنایع پلاستیک آریا مبتکر شرق کد 4020411 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي-بالاتر از تروند زعفران ردیف : 369 شماره مجوز : 17733 تاریخ..

ادامه مطلب

واحد دستمال کاغذي شهرزاد شهر بيرجند مجوز 86/9286 + شرکت دستمال کاغذي شهرزاد

واحد صنعتی دستمال کاغذي شهرزاد کد 4019989 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي ردیف : 176 شماره مجوز : 86/9286 تاریخ مجوز : 1386/04/27 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد ابراهيم سالاري مقدم شهر سرايان مجوز 86/23604 + شرکت ابراهيم سالاري مقدم

واحد صنعتی ابراهيم سالاري مقدم کد 4020377 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي ردیف : 209 شماره مجوز : 86/23604 تاریخ مجوز : 1386/11/11 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد محمد زنگوئي شهر بيرجند مجوز 16943 + شرکت محمد زنگوئي

واحد صنعتی محمد زنگوئي کد 4020097 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي ردیف : 248 شماره مجوز : 16943 تاریخ مجوز : 1387/08/18 نام واحد : محمد زنگوئي..

ادامه مطلب

واحد ذوب فلزات و تراشکاري جنوب شهر بيرجند مجوز 49545 + شرکت ذوب فلزات و تراشکاري جنوب

واحد صنعتی ذوب فلزات و تراشکاري جنوب کد 4020252 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند-قطعات45و51 ردیف : 38 شماره مجوز : 49545 تاریخ مجوز : 1..

ادامه مطلب

واحد اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين شهر قائنات مجوز 2142 + شرکت اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين

واحد صنعتی اتحاديه شرکتهاي تعاوني روستائي قاين کد 4005635 شهرستان قائنات آدرس قاين -شهرک صنعتي قاين-جاده زيرکوه-کيلومتر5 ردیف : 60 شماره مجوز :..

ادامه مطلب

واحد مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد شهر بيرجند مجوز 86/6809 + شرکت مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد

واحد صنعتی مهدي صفاريان و مجيد آرزومندان مفرد کد 4017211 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – جاده دهنو پشت کاشی نیلوفر2 ردیف : 173 شماره مجوز : 86..

ادامه مطلب

واحد مواد غذایی نگین مقدم خاوران شهر فردوس مجوز 17441 + شرکت مواد غذایی نگین مقدم خاوران

واحد صنعتی مواد غذایی نگین مقدم خاوران کد 4021442 شهرستان فردوس آدرس فردوس شهرک صنعتي ردیف : 292 شماره مجوز : 17441 تاریخ مجوز : 1388/08/28 نام واحد : مواد..

ادامه مطلب

واحد زرين برگ شهر بيرجند مجوز 2924 + شرکت زرين برگ

واحد صنعتی زرين برگ کد 4012719 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – شهرک صنعتي ردیف : 54 شماره مجوز : 2924 تاریخ مجوز : 1378/11/30 نام واحد : زرين برگ..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند شهر بيرجند مجوز 2085 + شرکت تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي پوشاک حرير بيرجند کد 4015082 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – طبقه فوقاني بازارسادسي ردیف : 72 شماره مجوز : 2085 تاری..

ادامه مطلب