واحد گرانيت قدس شهر نهبندان مجوز 1114 + شرکت گرانيت قدس

واحد صنعتی گرانيت قدس کد 4018905 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 88

شماره مجوز : 1114

تاریخ مجوز : 1383/01/16

نام واحد : گرانيت قدس

کدشناسایی : 4018905

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – بلوار شهید منتظری آپارتمان های تک آستان قدس-ط 3 واحد327-328

تلفن دفتر مرکزی : 5118426050

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6825

ارزش ماشین داخلی : 3300

کل کارکنان مجوزها : 14

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 19200

زیربنا به مترمربع : 1664

آب مصرفی به مترمکعب : 15000

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 37

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155061290

فاکس :

واحد حسينعلي عباسپور شهر بيرجند مجوز 23865 + شرکت حسينعلي عباسپور

واحد صنعتی حسينعلي عباسپور کد 4020118 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند -دشت بجد

ردیف : 262

شماره مجوز : 23865

تاریخ مجوز : 1387/11/15

نام واحد : حسينعلي عباسپور

کدشناسایی : 4020118

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند -دشت بجد

تلفن کارگاه : 9151611237

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند -بيرجند-سجادشهر-خ 15خرداد-پ294

تلفن دفتر مرکزی : 5614445682

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6530

ارزش ماشین داخلی : 5600

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 40000

زیربنا به مترمربع : 216

آب مصرفی به مترمکعب : 13000

توان برق به کیلووات : 330

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 545

نفت سیاه به مترمکعب : 720

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسفالت

ظرفیت اسمی : 400000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611237

فاکس :

واحد گرانيت ياقوت سبز پايدار شهر نهبندان مجوز 13503 + شرکت گرانيت ياقوت سبز پايدار

واحد صنعتی گرانيت ياقوت سبز پايدار کد 4020965 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 241

شماره مجوز : 13503

تاریخ مجوز : 1387/07/04

نام واحد : گرانيت ياقوت سبز پايدار

کدشناسایی : 4020965

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 09159646325

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 09151646012

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 16400

ارزش ماشین داخلی : 9000

کل کارکنان مجوزها : 21

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9936

زیربنا به مترمربع : 2535

آب مصرفی به مترمکعب : 4000

توان برق به کیلووات : 630

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 22

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 100000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09159646325

فاکس :

واحد فراوري گرانيت کيمياي بيرجند شهر بيرجند مجوز 12379 + شرکت فراوري گرانيت کيمياي بيرجند

واحد صنعتی فراوري گرانيت کيمياي بيرجند کد 4020021 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر11 جاده کرمان-شهرک صنعتي

ردیف : 117

شماره مجوز : 12379

تاریخ مجوز : 1384/08/30

نام واحد : فراوري گرانيت کيمياي بيرجند

کدشناسایی : 4020021

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-کيلومتر11 جاده کرمان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0561-2510096

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ معلم-بين معلم10و12-پ133جنب بانک ملت

تلفن دفتر مرکزی : 05612500000-2504193

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 19918

ارزش ماشین داخلی : 1745

کل کارکنان مجوزها : 35

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 1155

زمین به متر مربع : 25644

زیربنا به مترمربع : 4167

آب مصرفی به مترمکعب : 13000

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 100.00000

نام واحد سنجش : هزار متر مربع

همراه : 09151611934

فاکس : حائری

واحد تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان شهر نهبندان مجوز 86/12069 + شرکت تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان کد 4020289 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل

ردیف : 186

شماره مجوز : 86/12069

تاریخ مجوز : 1386/06/05

نام واحد : تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

کدشناسایی : 4020289

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-ميدان امام-مغازه حاج صولت عباسي

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-2339

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2400

ارزش ماشین داخلی : 600

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 100000

زیربنا به مترمربع : 1372

آب مصرفی به مترمکعب : 9000

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 35

نفت سیاه به مترمکعب : 1000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09151601342

فاکس :

واحد محمد عباسی شهر بيرجند مجوز 17896 + شرکت محمد عباسی

واحد صنعتی محمد عباسی کد 4022033 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-امیر آباد-خالق آباد

ردیف : 296

شماره مجوز : 17896

تاریخ مجوز : 1388/09/04

نام واحد : محمد عباسی

کدشناسایی : 4022033

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-امیر آباد-خالق آباد

تلفن کارگاه : 5612309190

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-مفتح 9-پلاک 167

تلفن دفتر مرکزی : 5612251145

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 320

ارزش ماشین داخلی : 300

کل کارکنان مجوزها : 3

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 270

آب مصرفی به مترمکعب : 84

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 6

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي تزريقي

ظرفیت اسمی : 750.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153614568

فاکس :

واحد مرکز آموزش 04 بيرجند شهر بيرجند مجوز 14015 + شرکت مرکز آموزش 04 بيرجند

واحد صنعتی مرکز آموزش 04 بيرجند کد 4011778 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – خ ارتش -مرکز آموزش 04 بيرجند-مجتمع رفاهي ميلاد

ردیف : 50

شماره مجوز : 14015

تاریخ مجوز : 1378/02/19

نام واحد : مرکز آموزش 04 بيرجند

کدشناسایی : 4011778

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – خ ارتش -مرکز آموزش 04 بيرجند-مجتمع رفاهي ميلاد

تلفن کارگاه : 0561-2234111

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-مرکز آموزش 04

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2234111

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 283

ارزش ماشین داخلی : 126.7

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2000

زیربنا به مترمربع : 450

آب مصرفی به مترمکعب : 1500

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع کيک وبيسکويت وکلوچه

ظرفیت اسمی : 484.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915163996709151511407

فاکس : تعطیل

واحد پنبه پاک کني سفيدگل سرايان شهر سرايان مجوز 85/8911 + شرکت پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

واحد صنعتی پنبه پاک کني سفيدگل سرايان کد 4020734 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان

ردیف : 135

شماره مجوز : 85/8911

تاریخ مجوز : 1385/04/18

نام واحد : پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

کدشناسایی : 4020734

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي سرايان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ امام

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5785

ارزش ماشین داخلی : 1280

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 33125

زیربنا به مترمربع : 2755

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 250

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پنبه پاک کني

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155344474

فاکس : تعطیل

واحد رمضان حیدری پردون شهر قائنات مجوز 15862 + شرکت رمضان حیدری پردون

واحد صنعتی رمضان حیدری پردون کد 4020843 شهرستان قائنات آدرس قائنات-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 362

شماره مجوز : 15862

تاریخ مجوز : 1390/07/25

نام واحد : رمضان حیدری پردون

کدشناسایی : 4020843

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 9155621158

آدرس دفتر مرکزی : قاين-شهرک وليعصر-خ عطار-عطار16-پ2

تلفن دفتر مرکزی : 0562522-5962

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2028

ارزش ماشین داخلی : 976

کل کارکنان مجوزها : 3

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 15000

زیربنا به مترمربع : 90

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 160

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 56

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155621158

فاکس :

واحد پرویز سبزه بین شهر بيرجند مجوز 2092 + شرکت پرویز سبزه بین

واحد صنعتی پرویز سبزه بین کد 4019983 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 312

شماره مجوز : 2092

تاریخ مجوز : 1389/01/22

نام واحد : پرویز سبزه بین

کدشناسایی : 4019983

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 7 جاده کرمان-جنب دسته گرد

تلفن دفتر مرکزی : 5614321865

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 7150

ارزش ماشین داخلی : 900

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9000

زیربنا به مترمربع : 1500

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 50

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع تريلرونيم تريلراتاق ونيم اتاق براي پشت وسايل نقليه

ظرفیت اسمی : 60.00000

نام واحد سنجش : دستگاه

همراه : 09155611764

فاکس :