واحد گرانيت قدس شهر نهبندان مجوز 1114 + شرکت گرانيت قدس

واحد صنعتی گرانيت قدس کد 4018905 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 88

شماره مجوز : 1114

تاریخ مجوز : 1383/01/16

نام واحد : گرانيت قدس

کدشناسایی : 4018905

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – بلوار شهید منتظری آپارتمان های تک آستان قدس-ط 3 واحد327-328

تلفن دفتر مرکزی : 5118426050

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6825

ارزش ماشین داخلی : 3300

کل کارکنان مجوزها : 14

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 19200

زیربنا به مترمربع : 1664

آب مصرفی به مترمکعب : 15000

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 37

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155061290

فاکس :

واحد گرانيت ياقوت سبز پايدار شهر نهبندان مجوز 13503 + شرکت گرانيت ياقوت سبز پايدار

واحد صنعتی گرانيت ياقوت سبز پايدار کد 4020965 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 241

شماره مجوز : 13503

تاریخ مجوز : 1387/07/04

نام واحد : گرانيت ياقوت سبز پايدار

کدشناسایی : 4020965

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 09159646325

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 09151646012

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 16400

ارزش ماشین داخلی : 9000

کل کارکنان مجوزها : 21

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9936

زیربنا به مترمربع : 2535

آب مصرفی به مترمکعب : 4000

توان برق به کیلووات : 630

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 22

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 100000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09159646325

فاکس :

واحد تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان شهر نهبندان مجوز 86/12069 + شرکت تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان کد 4020289 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل

ردیف : 186

شماره مجوز : 86/12069

تاریخ مجوز : 1386/06/05

نام واحد : تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

کدشناسایی : 4020289

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-ميدان امام-مغازه حاج صولت عباسي

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-2339

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2400

ارزش ماشین داخلی : 600

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 100000

زیربنا به مترمربع : 1372

آب مصرفی به مترمکعب : 9000

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 35

نفت سیاه به مترمکعب : 1000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09151601342

فاکس :

واحد بتون اماده خانه بتون نهبندان شهر نهبندان مجوز 11995 + شرکت بتون اماده خانه بتون نهبندان

واحد صنعتی بتون اماده خانه بتون نهبندان کد 4021671 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 238

شماره مجوز : 11995

تاریخ مجوز : 1387/06/12

نام واحد : بتون اماده خانه بتون نهبندان

کدشناسایی : 4021671

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 09131994570

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-خ شهيد رجائي-اداره تعاون

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-2627

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3160

ارزش ماشین داخلی : 2700

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4320

زیربنا به مترمربع : 146

آب مصرفی به مترمکعب : 15000

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 90

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 1

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 200000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 091319945709354178634

فاکس :

واحد تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص شهر نهبندان مجوز 86/2065 + شرکت تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

واحد صنعتی تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص کد 4020174 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ

ردیف : 156

شماره مجوز : 86/2065

تاریخ مجوز : 1386/01/25

نام واحد : تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

کدشناسایی : 4020174

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ

تلفن کارگاه : 0562622-1539

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-خ شهداي3

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-1539

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3400

ارزش ماشین داخلی : 735

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 30000

زیربنا به مترمربع : 200

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 100

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس : فلاحی

واحد پلاستيک نسترن نهبندان شهر نهبندان مجوز 2932 + شرکت پلاستيک نسترن نهبندان

واحد صنعتی پلاستيک نسترن نهبندان کد 4012343 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 81

شماره مجوز : 2932

تاریخ مجوز : 1382/05/12

نام واحد : پلاستيک نسترن نهبندان

کدشناسایی : 4012343

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0562622-2398

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان – خ شهدا جنب -مقابل بانک رفاه کارگران

تلفن دفتر مرکزی : 6222398

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 834

ارزش ماشین داخلی : 261

کل کارکنان مجوزها : 3

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4465

زیربنا به مترمربع : 360

آب مصرفی به مترمکعب : 1

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي بادي

ظرفیت اسمی : 606.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151615316

فاکس :

واحد کاني جويان خراسان شهر نهبندان مجوز 24797 + شرکت کاني جويان خراسان

واحد صنعتی کاني جويان خراسان کد 4017333 شهرستان نهبندان آدرس بيرجند -کيلومتر95بيرجند-نهبندان

ردیف : 265

شماره مجوز : 24797

تاریخ مجوز : 1387/11/30

نام واحد : کاني جويان خراسان

کدشناسایی : 4017333

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : بيرجند -کيلومتر95بيرجند-نهبندان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد- بلوار سازمان اب بلوار ارشاد ارشاد 1 پلاک 2

تلفن دفتر مرکزی : 0511-7680261-8421435

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 1400

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 15000

زیربنا به مترمربع : 800

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 7

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع پودرهاي صنعتي ومعدني

ظرفیت اسمی : 20000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155012357

فاکس :

واحد طلوع ظفر عصر شهر نهبندان مجوز + شرکت طلوع ظفر عصر

واحد صنعتی طلوع ظفر عصر کد شهرستان نهبندان آدرس نهبندان- شهرک صنعتی

ردیف : 384

شماره مجوز :

تاریخ مجوز : 1390/12/15

نام واحد : طلوع ظفر عصر

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان- شهرک صنعتی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 600

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : رنگ ترافیک

ظرفیت اسمی :

نام واحد سنجش :

همراه :

فاکس :

واحد پوياي شوسف شهر نهبندان مجوز 85/8242 + شرکت پوياي شوسف

واحد صنعتی پوياي شوسف کد 4020735 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 133

شماره مجوز : 85/8242

تاریخ مجوز : 1385/04/10

نام واحد : پوياي شوسف

کدشناسایی : 4020735

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1378

ارزش ماشین داخلی : 380

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6065

زیربنا به مترمربع : 704

آب مصرفی به مترمکعب : 1260

توان برق به کیلووات : 35

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 114

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع کلوچه

ظرفیت اسمی : 600.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155625077

فاکس :

واحد خيزران منظر شهر نهبندان مجوز 86/4054 + شرکت خيزران منظر

واحد صنعتی خيزران منظر کد 4021171 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 8 جاده بيرجند

ردیف : 164

شماره مجوز : 86/4054

تاریخ مجوز : 1386/02/18

نام واحد : خيزران منظر

کدشناسایی : 4021171

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-کيلومتر 8 جاده بيرجند

تلفن کارگاه : 0562625-3254

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2116

ارزش ماشین داخلی : 500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 28000

زیربنا به مترمربع : 130

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 80

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151615325

فاکس :