واحد گرانيت قدس شهر نهبندان مجوز 1114 + شرکت گرانيت قدس

واحد صنعتی گرانيت قدس کد 4018905 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي ردیف : 88 شماره مجوز : 1114 تاریخ مجوز : 1383/01/16 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد گرانيت ياقوت سبز پايدار شهر نهبندان مجوز 13503 + شرکت گرانيت ياقوت سبز پايدار

واحد صنعتی گرانيت ياقوت سبز پايدار کد 4020965 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي ردیف : 241 شماره مجوز : 13503 تاریخ مجوز : 1387/07/04 نام واحد : گراني..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان شهر نهبندان مجوز 86/12069 + شرکت تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان کد 4020289 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل ردیف : 186 شمار..

ادامه مطلب

واحد بتون اماده خانه بتون نهبندان شهر نهبندان مجوز 11995 + شرکت بتون اماده خانه بتون نهبندان

واحد صنعتی بتون اماده خانه بتون نهبندان کد 4021671 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 238 شماره مجوز : 11995 تاریخ مجوز : 1387/06/..

ادامه مطلب

واحد تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص شهر نهبندان مجوز 86/2065 + شرکت تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

واحد صنعتی تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص کد 4020174 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ ردیف : 156 شماره مجوز : 86/2065..

ادامه مطلب

واحد پلاستيک نسترن نهبندان شهر نهبندان مجوز 2932 + شرکت پلاستيک نسترن نهبندان

واحد صنعتی پلاستيک نسترن نهبندان کد 4012343 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي ردیف : 81 شماره مجوز : 2932 تاریخ مجوز : 1382/05/1..

ادامه مطلب

واحد کاني جويان خراسان شهر نهبندان مجوز 24797 + شرکت کاني جويان خراسان

واحد صنعتی کاني جويان خراسان کد 4017333 شهرستان نهبندان آدرس بيرجند -کيلومتر95بيرجند-نهبندان ردیف : 265 شماره مجوز : 24797 تاریخ مجوز : 1387/11/30 نام واحد : کاني جويان..

ادامه مطلب

واحد طلوع ظفر عصر شهر نهبندان مجوز + شرکت طلوع ظفر عصر

واحد صنعتی طلوع ظفر عصر کد شهرستان نهبندان آدرس نهبندان- شهرک صنعتی ردیف : 384 شماره مجوز : تاریخ مجوز : 1390/12/15 نام واحد : طلوع ظفر عصر کدشن..

ادامه مطلب

واحد پوياي شوسف شهر نهبندان مجوز 85/8242 + شرکت پوياي شوسف

واحد صنعتی پوياي شوسف کد 4020735 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي ردیف : 133 شماره مجوز : 85/8242 تاریخ مجوز : 1385/04/10 نام واحد : پوياي شوسف..

ادامه مطلب

واحد خيزران منظر شهر نهبندان مجوز 86/4054 + شرکت خيزران منظر

واحد صنعتی خيزران منظر کد 4021171 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 8 جاده بيرجند ردیف : 164 شماره مجوز : 86/4054 تاریخ مجوز : 1386/02/18 نام واحد : خ..

ادامه مطلب