واحد پاکیار بلاست شهر قاین مجوز 131/1/9387 + شرکت پاکیار بلاست

واحد صنعتی پاکیار بلاست کد شهرستان قاین آدرس قاین-شهرک صنعتی ردیف : 389 شماره مجوز : 131/1/9387 تاریخ مجوز : 1391/04/13 نام واحد : پاکیار بلاست..

ادامه مطلب

واحد محمد علی خسروی شهر قاین مجوز 131/1/1659 + شرکت محمد علی خسروی

واحد صنعتی محمد علی خسروی کد شهرستان قاین آدرس روستای قومنجان ردیف : 386 شماره مجوز : 131/1/1659 تاریخ مجوز : 1391/02/04 نام واحد : محمد علی خسرو..

ادامه مطلب