واحد بنه سبز امین سهامی خاص شهر قائنات مجوز 1031/89/21220 + شرکت بنه سبز امین سهامی خاص

واحد صنعتی بنه سبز امین سهامی خاص کد 4017964 شهرستان قائنات آدرس قاين – مقابل پليس راه-کيلومتر4 جاده روستاي شيرمرغ

ردیف : 336

شماره مجوز : 1031/89/21220

تاریخ مجوز : 1389/10/18

نام واحد : بنه سبز امین سهامی خاص

کدشناسایی : 4017964

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين – مقابل پليس راه-کيلومتر4 جاده روستاي شيرمرغ

تلفن کارگاه : 0562524-1180-2

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خ بهشتی-بهشتی10پ29

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 12000

ارزش ماشین داخلی : 3206

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 3100

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 36

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 7

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : خشک کردن پسته

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625536

فاکس :

واحد جعفر علي آبادي شهر قائنات مجوز 11046 + شرکت جعفر علي آبادي

واحد صنعتی جعفر علي آبادي کد 4020251 شهرستان قائنات آدرس قائنات-حاجي آباد زيرکوه-ناحيه صنعتي

ردیف : 237

شماره مجوز : 11046

تاریخ مجوز : 1387/05/30

نام واحد : جعفر علي آبادي

کدشناسایی : 4020251

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-حاجي آباد زيرکوه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : قائنات-حاجي آباد زيرکوه-بلوار جهاد-جهاد4-جنب اداره برق

تلفن دفتر مرکزی : 0562563-3888

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1178

ارزش ماشین داخلی : 370

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 492

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 2

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 150000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :

واحد حسين طالبي شهر قائنات مجوز 18003 + شرکت حسين طالبي

واحد صنعتی حسين طالبي کد 4020255 شهرستان قائنات آدرس قائنات-جاده پهنايي-کيلومتر3

ردیف : 125

شماره مجوز : 18003

تاریخ مجوز : 1384/12/08

نام واحد : حسين طالبي

کدشناسایی : 4020255

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-جاده پهنايي-کيلومتر3

تلفن کارگاه : 09155615231

آدرس دفتر مرکزی : قاين-بلوار بهشتي-بعد از زيرگذر

تلفن دفتر مرکزی : 0562522-9790

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 650

ارزش ماشین داخلی : 120

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 240

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 75000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 0915561523109153612791

فاکس : قهرمانی

واحد زرین خاک قائن شهر قائنات مجوز 20785 + شرکت زرین خاک قائن

واحد صنعتی زرین خاک قائن کد 4020363 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي قاين

ردیف : 201

شماره مجوز : 20785

تاریخ مجوز : 1386/10/01

نام واحد : زرین خاک قائن

کدشناسایی : 4020363

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي قاين

تلفن کارگاه : 0562543-3889-90

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار هاشمیه-هاشمیه 51چهارراه اول-سمت چپ پ29

تلفن دفتر مرکزی : 5118838050

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5350

ارزش ماشین داخلی : 1880

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 11998

زیربنا به مترمربع : 1368

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 320

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 4

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع پودرهاي صنعتي ومعدني

ظرفیت اسمی : 30000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151689004

فاکس :

واحد تروندزعفران قاین شهر قائنات مجوز 4328 + شرکت تروندزعفران قاین

واحد صنعتی تروندزعفران قاین کد 4006905 شهرستان قائنات آدرس قاين – شهرک صنعتي -قطعه49و50-بلوار صنعت خ یاس-شرکت تروند زعفران

ردیف : 77

شماره مجوز : 4328

تاریخ مجوز : 1381/09/04

نام واحد : تروندزعفران قاین

کدشناسایی : 4006905

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين – شهرک صنعتي -قطعه49و50-بلوار صنعت خ یاس-شرکت تروند زعفران

تلفن کارگاه : 0562543-3477-88

آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ سهروردي-اورامان جنوبي-پ4/4

تلفن دفتر مرکزی : 021-88810088

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 7100

ارزش ماشین داخلی : 1800

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9884

زیربنا به مترمربع : 1872

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 18

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قرصهاي گياهي

ظرفیت اسمی : 1.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09121135344

فاکس :

واحد محمود صيادي شهر قائنات مجوز 18948 + شرکت محمود صيادي

واحد صنعتی محمود صيادي کد 4020571 شهرستان قائنات آدرس قائنات-چهارراه کمربندي به طرف مشهد-پل دوم سرچاه اقايان قريشي

ردیف : 127

شماره مجوز : 18948

تاریخ مجوز : 1384/12/17

نام واحد : محمود صيادي

کدشناسایی : 4020571

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-چهارراه کمربندي به طرف مشهد-پل دوم سرچاه اقايان قريشي

تلفن کارگاه : 0562524-1027

آدرس دفتر مرکزی : قاين-بخش مرکزي-روستاي مهموئي

تلفن دفتر مرکزی : 0562524-1027

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 153.5

ارزش ماشین داخلی : 120

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 470

زیربنا به مترمربع : 325

آب مصرفی به مترمکعب : 495

توان برق به کیلووات : 26

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 9

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : لوله واتصالات پلي اتيلن

ظرفیت اسمی : 128.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155621327

فاکس :

واحد خضرا ء توس شهر قائنات مجوز 1845 + شرکت خضرا ء توس

واحد صنعتی خضرا ء توس کد 4005759 شهرستان قائنات آدرس قاين – خضري ميلان 17

ردیف : 57

شماره مجوز : 1845

تاریخ مجوز : 1379/06/03

نام واحد : خضرا ء توس

کدشناسایی : 4005759

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين – خضري ميلان 17

تلفن کارگاه : 05625343735

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 665

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6000

زیربنا به مترمربع : 390

آب مصرفی به مترمکعب : 1500

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : درجه بندي وبسته بندي زعفران

ظرفیت اسمی : 5.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد پارمیس دادمهر شهر قائنات مجوز + شرکت پارمیس دادمهر

واحد صنعتی پارمیس دادمهر کد شهرستان قائنات آدرس قاین-میدان آیت الله شیرازی ابتدای خ ابوالمفاخر

ردیف : 382

شماره مجوز :

تاریخ مجوز : 1390/11/27

نام واحد : پارمیس دادمهر

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاین-میدان آیت الله شیرازی ابتدای خ ابوالمفاخر

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5000

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 11

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : بسته بندی زعفران

ظرفیت اسمی :

نام واحد سنجش :

همراه :

فاکس :

واحد توليدي صنعتي صادق شن خضري شهر قائنات مجوز 86/2539 + شرکت توليدي صنعتي صادق شن خضري

واحد صنعتی توليدي صنعتي صادق شن خضري کد 4019186 شهرستان قائنات آدرس قائنات – بخش بيمبلوک منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 158

شماره مجوز : 86/2539

تاریخ مجوز : 1386/01/30

نام واحد : توليدي صنعتي صادق شن خضري

کدشناسایی : 4019186

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات – بخش بيمبلوک منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 5625342397

آدرس دفتر مرکزی : قائنات – نيمه بلوک شهرک جانبازان

تلفن دفتر مرکزی : 5625342397

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1837

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 30000

زیربنا به مترمربع : 40

آب مصرفی به مترمکعب : 25000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 100

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915562150909359526241

فاکس : خوشنام

واحد محمدعلي نصيرزاده شهر قائنات مجوز 19416 + شرکت محمدعلي نصيرزاده

واحد صنعتی محمدعلي نصيرزاده کد 4005666 شهرستان قائنات آدرس قاين -جاده گناباد-کيلومتر20

ردیف : 33

شماره مجوز : 19416

تاریخ مجوز : 1374/04/12

نام واحد : محمدعلي نصيرزاده

کدشناسایی : 4005666

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين -جاده گناباد-کيلومتر20

تلفن کارگاه : 09155621348

آدرس دفتر مرکزی : قاين-بلوار شهيد کاوه-نبش کاوه2-مصالح فروشي نصيرزاده

تلفن دفتر مرکزی : 0562522-2866

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 411

ارزش ماشین داخلی : 12

کل کارکنان مجوزها : 53

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 80000

زیربنا به مترمربع : 2180

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 17

نفت سیاه به مترمکعب : 1000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 5000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 0915562134809365618009

فاکس : زارعی