واحد فردوس ناب شهر فردوس مجوز 7987 + شرکت فردوس ناب

واحد صنعتی فردوس ناب کد 4021379 شهرستان فردوس آدرس فردوس اسلاميه-بلوار آیت الله فردوسی پور ردیف : 56 شماره مجوز : 7987 تاریخ مجوز : 1378/12/24 نام و..

ادامه مطلب

واحد محسن عبدمجیری شهر فردوس مجوز 17156 + شرکت محسن عبدمجیری

واحد صنعتی محسن عبدمجیری کد 4021416 شهرستان فردوس آدرس فردوس-روستای حسین آباد ردیف : 330 شماره مجوز : 17156 تاریخ مجوز : 1389/08/22 نام واحد : ..

ادامه مطلب

واحد غلامرضا هروي شهر فردوس مجوز 29646 + شرکت غلامرضا هروي

واحد صنعتی غلامرضا هروي کد 4021620 شهرستان فردوس آدرس فردوس اسلاميه ردیف : 159 شماره مجوز : 29646 تاریخ مجوز : 1386/02/02 نام واحد : غلامرضا هروي کدش..

ادامه مطلب

واحد نويدفردوس شهر فردوس مجوز 9-88 + شرکت نويدفردوس

واحد صنعتی نويدفردوس کد 4021366 شهرستان فردوس آدرس فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435 ردیف : 17 شماره مجوز : 9-88 تاریخ مجوز : 1372/04/05 نام و..

ادامه مطلب

واحد سید حسین انوشه شهر فردوس مجوز 12299 + شرکت سید حسین انوشه

واحد صنعتی سید حسین انوشه کد 4021570 شهرستان فردوس آدرس فردوس – منطقه مجاز ردیف : 323 شماره مجوز : 12299 تاریخ مجوز : 1389/06/21 نام واحد :..

ادامه مطلب

واحد فراز پلیمر فردوس شهر فردوس مجوز 2827 + شرکت فراز پلیمر فردوس

واحد صنعتی فراز پلیمر فردوس کد 4021197 شهرستان فردوس آدرس فردوس-شهرک صنعتي ردیف : 347 شماره مجوز : 2827 تاریخ مجوز : 1390/01/31 نام واحد : فراز پلیمر فرد..

ادامه مطلب

واحد کیمیاکاران فردوس شهر فردوس مجوز 5307 + شرکت کیمیاکاران فردوس

واحد صنعتی کیمیاکاران فردوس کد 4021475 شهرستان فردوس آدرس فردوس -شهرک صنعتي ردیف : 314 شماره مجوز : 5307 تاریخ مجوز : 1389/03/05 نام واحد : کیم..

ادامه مطلب

واحد فردوس بتون شهر فردوس مجوز 23833 + شرکت فردوس بتون

واحد صنعتی فردوس بتون کد 4021470 شهرستان فردوس آدرس فردوس شهرک صنعتي ردیف : 107 شماره مجوز : 23833 تاریخ مجوز : 1384/05/19 نام واحد : فردوس بت..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس شهر فردوس مجوز 25140 + شرکت تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس

واحد صنعتی تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس کد 4021404 شهرستان فردوس آدرس فردوس – خ مطهري منزل مجمد واله ردیف : 121 شماره مجوز : 25140 تا..

ادامه مطلب

واحد خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس شهر فردوس مجوز 87/8076 + شرکت خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس

واحد صنعتی خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس کد 4021852 شهرستان فردوس آدرس فردوس-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 233 شماره مجوز : 87/8076 تاریخ مجوز : 1387..

ادامه مطلب