واحد محمدرضا کلنگي شهر سربيشه مجوز 86/25189 + شرکت محمدرضا کلنگي

واحد صنعتی محمدرضا کلنگي کد 4020046 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-اراضي سرتگ سلم آباد-کيلومتر 7 سربيشه-نهبندان

ردیف : 213

شماره مجوز : 86/25189

تاریخ مجوز : 1386/12/05

نام واحد : محمدرضا کلنگي

کدشناسایی : 4020046

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-اراضي سرتگ سلم آباد-کيلومتر 7 سربيشه-نهبندان

تلفن کارگاه : 09153611320

آدرس دفتر مرکزی : سربيشه – ميدان جهاد کشاورزي بلوار امام علي

تلفن دفتر مرکزی : 0562362-2415

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1700

ارزش ماشین داخلی : 900

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 144

آب مصرفی به مترمکعب : 25000

توان برق به کیلووات : 140

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 100

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153611320

فاکس :

واحد محمدحسين سعادتي شهر سربيشه مجوز 10211 + شرکت محمدحسين سعادتي

واحد صنعتی محمدحسين سعادتي کد 4020677 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي سربيشه-مقابل آب مقطر

ردیف : 281

شماره مجوز : 10211

تاریخ مجوز : 1388/05/14

نام واحد : محمدحسين سعادتي

کدشناسایی : 4020677

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي سربيشه-مقابل آب مقطر

تلفن کارگاه : 5623622634

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-غفاری14پ24

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1100

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1848

زیربنا به مترمربع : 500

آب مصرفی به مترمکعب : 250

توان برق به کیلووات : 16

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 125

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 15

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : فوم پلي استايرن ضدآتش بلوک هاي ساختماني

ظرفیت اسمی : 550.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09157401074

فاکس :

واحد قدرت سعادتي شهر سربيشه مجوز 86/24468 + شرکت قدرت سعادتي

واحد صنعتی قدرت سعادتي کد 4021139 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 212

شماره مجوز : 86/24468

تاریخ مجوز : 1386/11/24

نام واحد : قدرت سعادتي

کدشناسایی : 4021139

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 05623623770-3760-2198

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-میدان امام-بازار-نبش جمهوری8جواهری114

تلفن دفتر مرکزی : 0562362-2317/05612236114

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 8222

ارزش ماشین داخلی : 6051

کل کارکنان مجوزها : 14

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 855

زیربنا به مترمربع : 624

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 85

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : جواهرات ساخته شده از فلزات قيمتي

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : کيلو گرم

همراه : 091516154389151118220

فاکس : تعطیل

واحد ماکاروني معطربيرجند شهر سربيشه مجوز 15882 + شرکت ماکاروني معطربيرجند

واحد صنعتی ماکاروني معطربيرجند کد 4005493 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه -ناحيه صنعتي جهاد

ردیف : 44

شماره مجوز : 15882

تاریخ مجوز : 1377/03/04

نام واحد : ماکاروني معطربيرجند

کدشناسایی : 4005493

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه -ناحيه صنعتي جهاد

تلفن کارگاه : 0562362-2112

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند- بلوارسجاد-بلوارغدير

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 862

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 22

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 7000

زیربنا به مترمربع : 600

آب مصرفی به مترمکعب : 1000

توان برق به کیلووات : 120

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 72

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 091556208759122680168

فاکس :

واحد تعاوني خوراک و مکمل دام و طيور گلدونه شهر سربيشه مجوز 5207 + شرکت تعاوني خوراک و مکمل دام و طيور گلدونه

واحد صنعتی تعاوني خوراک و مکمل دام و طيور گلدونه کد 4007521 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه – ک 37 ج بيرجند – زاهدان

ردیف : 86

شماره مجوز : 5207

تاریخ مجوز : 1382/10/18

نام واحد : تعاوني خوراک و مکمل دام و طيور گلدونه

کدشناسایی : 4007521

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه – ک 37 ج بيرجند – زاهدان

تلفن کارگاه : 0561-4449238

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ عدل-بين عدل 26 و 28-پ206

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4449238-4432313

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1337

ارزش ماشین داخلی : 500

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 30000

زیربنا به مترمربع : 834

آب مصرفی به مترمکعب : 1000

توان برق به کیلووات : 110

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : خوراک اماده دام

ظرفیت اسمی : 13500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151634094

فاکس :

واحد حاجی میررضا زنگویی شهر سربيشه مجوز 1783 + شرکت حاجی میررضا زنگویی

واحد صنعتی حاجی میررضا زنگویی کد 4021190 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 311

شماره مجوز : 1783

تاریخ مجوز : 1389/01/18

نام واحد : حاجی میررضا زنگویی

کدشناسایی : 4021190

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 9155063956

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-17شهریور30-پ14

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2966

ارزش ماشین داخلی : 878

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1710

زیربنا به مترمربع : 555

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سايروسايل اماده سازي خاک

ظرفیت اسمی : 350.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155063956

فاکس :

واحد تهيه و توليد مواد نسوز کشور شهر سربيشه مجوز 85/11255 + شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور

واحد صنعتی تهيه و توليد مواد نسوز کشور کد 4015079 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه ک 57 ج زاهدان

ردیف : 140

شماره مجوز : 85/11255

تاریخ مجوز : 1385/05/21

نام واحد : تهيه و توليد مواد نسوز کشور

کدشناسایی : 4015079

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه ک 57 ج زاهدان

تلفن کارگاه : 05623623002-4

آدرس دفتر مرکزی : تهران – سهروردی شمالی-زینالی شرقی-شماره 52واحد6

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 46575

ارزش ماشین داخلی : 18200

کل کارکنان مجوزها : 24

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20490

زیربنا به مترمربع : 2400

آب مصرفی به مترمکعب : 850

توان برق به کیلووات : 1200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 200

نفت سیاه به مترمکعب : 9000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : محصولات سراميکي نسوزدرمتالوژي

ظرفیت اسمی : 32500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09123576473

فاکس :

واحد محسن بنازاده شهر سربيشه مجوز 4106 + شرکت محسن بنازاده

واحد صنعتی محسن بنازاده کد 4016969 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي سربيشه-صنايع فرآوري گرانيت طوس

ردیف : 94

شماره مجوز : 4106

تاریخ مجوز : 1383/07/18

نام واحد : محسن بنازاده

کدشناسایی : 4016969

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي سربيشه-صنايع فرآوري گرانيت طوس

تلفن کارگاه : 0562361-3141

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند – خ معلم معلم 22 ميلان اول سمت راست پ 3/14

تلفن دفتر مرکزی : 2222984

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3031

ارزش ماشین داخلی : 1640

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9000

زیربنا به مترمربع : 1700

آب مصرفی به مترمکعب : 6000

توان برق به کیلووات : 350

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 40

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 17000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 0915161117709151580365

فاکس : سالاری

واحد محمد حسین یعقوبی شهر سربيشه مجوز 16246 + شرکت محمد حسین یعقوبی

واحد صنعتی محمد حسین یعقوبی کد 4020284 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-5 کيلومتري سربيشه-بين چاه شهرداري و چاه کلنگي خواه

ردیف : 288

شماره مجوز : 16246

تاریخ مجوز : 1388/08/12

نام واحد : محمد حسین یعقوبی

کدشناسایی : 4020284

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-5 کيلومتري سربيشه-بين چاه شهرداري و چاه کلنگي خواه

تلفن کارگاه : 9155611649

آدرس دفتر مرکزی : سربیشه-خیابان مصطفی خمینی-پ12

تلفن دفتر مرکزی : 5623622583

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1300

ارزش ماشین داخلی : 500

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 19750

زیربنا به مترمربع : 40

آب مصرفی به مترمکعب : 16000

توان برق به کیلووات : 130

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 40

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 1

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 120.00000

نام واحد سنجش : هزار تن

همراه : 09155611649

فاکس :