واحد هوشنگ مودي شهر سربيشه مجوز 85/9432 + شرکت هوشنگ مودي

واحد صنعتی هوشنگ مودي کد 4020764 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 137

شماره مجوز : 85/9432

تاریخ مجوز : 1385/04/26

نام واحد : هوشنگ مودي

کدشناسایی : 4020764

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1050

ارزش ماشین داخلی : 200

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4401

زیربنا به مترمربع : 565

آب مصرفی به مترمکعب : 4582

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک ديواري

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :

واحد تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند شهر سربيشه مجوز 13208 + شرکت تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند کد 4020304 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 118

شماره مجوز : 13208

تاریخ مجوز : 1384/09/16

نام واحد : تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند

کدشناسایی : 4020304

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 0562362-2220

آدرس دفتر مرکزی : سربيشه

تلفن دفتر مرکزی : 0562-3622220

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1162

ارزش ماشین داخلی : 242

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 638

آب مصرفی به مترمکعب : 3360

توان برق به کیلووات : 14

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 18

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اب مقطر باطري

ظرفیت اسمی : 840000.00000

نام واحد سنجش : ليتر

همراه : 09151411594

فاکس :

واحد تهيه و توليد مواد نسوز کشور شهر سربيشه مجوز 12952 + شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور

واحد صنعتی تهيه و توليد مواد نسوز کشور کد 4018626 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه ک 57 ج زاهدان

ردیف : 24

شماره مجوز : 12952

تاریخ مجوز : 1373/09/29

نام واحد : تهيه و توليد مواد نسوز کشور

کدشناسایی : 4018626

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه ک 57 ج زاهدان

تلفن کارگاه : 05623623002-4

آدرس دفتر مرکزی : تهران – سهروردی شمالی-زینالی شرقی-شماره 52واحد6

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6940

ارزش ماشین داخلی : 1160

کل کارکنان مجوزها : 180

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 500000

زیربنا به مترمربع : 9000

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 750

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 6000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اکسيد منيزيم

ظرفیت اسمی : 30000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0912357647309123243045

فاکس :

واحد حیدر علی کلنگی خواه سربیشه شهر سربيشه مجوز 15539 + شرکت حیدر علی کلنگی خواه سربیشه

واحد صنعتی حیدر علی کلنگی خواه سربیشه کد 4022230 شهرستان سربيشه آدرس منطقه مجاز

ردیف : 361

شماره مجوز : 15539

تاریخ مجوز : 1390/07/20

نام واحد : حیدر علی کلنگی خواه سربیشه

کدشناسایی : 4022230

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : منطقه مجاز

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سربيشه جانبازان 9 پ 76

تلفن دفتر مرکزی : 5623622295-3611

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3900

ارزش ماشین داخلی : 3000

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2452

زیربنا به مترمربع : 192

آب مصرفی به مترمکعب : 11000

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 70

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 141000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155620339چوپانی

فاکس :

واحد گرانيت بهلول شهر سربيشه مجوز 86/12246 + شرکت گرانيت بهلول

واحد صنعتی گرانيت بهلول کد 4020058 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 187

شماره مجوز : 86/12246

تاریخ مجوز : 1386/06/10

نام واحد : گرانيت بهلول

کدشناسایی : 4020058

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3500

ارزش ماشین داخلی : 2200

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3021

زیربنا به مترمربع : 800

آب مصرفی به مترمکعب : 210

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155613049

فاکس :

واحد حميدصباغ زاده شهر سربيشه مجوز 13735 + شرکت حميدصباغ زاده

واحد صنعتی حميدصباغ زاده کد 4017059 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 284

شماره مجوز : 13735

تاریخ مجوز : 1388/07/07

نام واحد : حميدصباغ زاده

کدشناسایی : 4017059

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 9151614463

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند -استقلال 1-پ36

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4430994

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5317

ارزش ماشین داخلی : 2300

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6936

زیربنا به مترمربع : 1400

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 14

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 091516144639382709256

فاکس : تعطیل

واحد پاژآجر بیرجند شهر سربيشه مجوز 5038 + شرکت پاژآجر بیرجند

واحد صنعتی پاژآجر بیرجند کد 4020699 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-کيلومتر 15 جاده سربيشه-بيرجند-روستاي علي آباد

ردیف : 348

شماره مجوز : 5038

تاریخ مجوز : 1390/03/01

نام واحد : پاژآجر بیرجند

کدشناسایی : 4020699

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-کيلومتر 15 جاده سربيشه-بيرجند-روستاي علي آباد

تلفن کارگاه : 5623659116

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ شهيد آويني-کوچه صدف2-پ12

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 10763

ارزش ماشین داخلی : 4000

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 191249

زیربنا به مترمربع : 2214

آب مصرفی به مترمکعب : 10000

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 75

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2000

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سفالي تيغه

ظرفیت اسمی : 5000000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151611444

فاکس :

واحد احمد و محمود طوسيان شهر سربيشه مجوز 1991 + شرکت احمد و محمود طوسيان

واحد صنعتی احمد و محمود طوسيان کد 4016857 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 91

شماره مجوز : 1991

تاریخ مجوز : 1383/03/13

نام واحد : احمد و محمود طوسيان

کدشناسایی : 4016857

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 09151313135

آدرس دفتر مرکزی : سربيشه – ناحيه صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 09151313135

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2950

ارزش ماشین داخلی : 1755

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5985

زیربنا به مترمربع : 1030

آب مصرفی به مترمکعب : 7000

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 24

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 12000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151313135

فاکس : خاکساری

واحد نصر ا… رحيم آبادي شهر سربيشه مجوز 86/7022 + شرکت نصر ا… رحيم آبادي

واحد صنعتی نصر ا… رحيم آبادي کد 4020052 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي

ردیف : 175

شماره مجوز : 86/7022

تاریخ مجوز : 1386/03/27

نام واحد : نصر ا… رحيم آبادي

کدشناسایی : 4020052

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – بلوار طبرسي بيست متري صاحب الزمان ميلان 6 پ 76

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1000

ارزش ماشین داخلی : 300

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2600

زیربنا به مترمربع : 375

آب مصرفی به مترمکعب : 300

توان برق به کیلووات : 20

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کيسه نايلون

ظرفیت اسمی : 500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155612748

فاکس :

واحد تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند شهر سربيشه مجوز 5140 + شرکت تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند کد 4000293 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ج زاهدان ک 30روستاي مود

ردیف : 26

شماره مجوز : 5140

تاریخ مجوز : 1373/11/20

نام واحد : تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند

کدشناسایی : 4000293

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-ج زاهدان ک 30روستاي مود

تلفن کارگاه : 05622223434

آدرس دفتر مرکزی : خ حکيم-مقابل داروخانه غدير

تلفن دفتر مرکزی : 056122222281-2228731

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 185

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 24

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 14282

زیربنا به مترمربع : 1960

آب مصرفی به مترمکعب : 5500

توان برق به کیلووات : 250

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 165

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع نخ پشمي الياف بلند

ظرفیت اسمی : 150.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611306

فاکس :