واحد هوشنگ مودي شهر سربيشه مجوز 85/9432 + شرکت هوشنگ مودي

واحد صنعتی هوشنگ مودي کد 4020764 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 137 شماره مجوز : 85/9432 تاریخ مجوز : 1385/04/26 نام واحد : ه..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند شهر سربيشه مجوز 13208 + شرکت تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي آب اسيد و آب مقطر سينا رعد بيرجند کد 4020304 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي ردیف : 118 شماره مجوز : 13208 تاریخ..

ادامه مطلب

واحد تهيه و توليد مواد نسوز کشور شهر سربيشه مجوز 12952 + شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور

واحد صنعتی تهيه و توليد مواد نسوز کشور کد 4018626 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه ک 57 ج زاهدان ردیف : 24 شماره مجوز : 12952 تاریخ مجوز : 1373/09/29 نام واحد : تهيه ..

ادامه مطلب

واحد حیدر علی کلنگی خواه سربیشه شهر سربيشه مجوز 15539 + شرکت حیدر علی کلنگی خواه سربیشه

واحد صنعتی حیدر علی کلنگی خواه سربیشه کد 4022230 شهرستان سربيشه آدرس منطقه مجاز ردیف : 361 شماره مجوز : 15539 تاریخ مجوز : 1390/07/20 نام واحد :..

ادامه مطلب

واحد گرانيت بهلول شهر سربيشه مجوز 86/12246 + شرکت گرانيت بهلول

واحد صنعتی گرانيت بهلول کد 4020058 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي ردیف : 187 شماره مجوز : 86/12246 تاریخ مجوز : 1386/06/10 نام واحد : گرانيت بهل..

ادامه مطلب

واحد حميدصباغ زاده شهر سربيشه مجوز 13735 + شرکت حميدصباغ زاده

واحد صنعتی حميدصباغ زاده کد 4017059 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي ردیف : 284 شماره مجوز : 13735 تاریخ مجوز : 1388/07/07 نام واحد : حميدصباغ زاده ..

ادامه مطلب

واحد پاژآجر بیرجند شهر سربيشه مجوز 5038 + شرکت پاژآجر بیرجند

واحد صنعتی پاژآجر بیرجند کد 4020699 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-کيلومتر 15 جاده سربيشه-بيرجند-روستاي علي آباد ردیف : 348 شماره مجوز : 5038 تاریخ مجوز : 1390/03/01 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد احمد و محمود طوسيان شهر سربيشه مجوز 1991 + شرکت احمد و محمود طوسيان

واحد صنعتی احمد و محمود طوسيان کد 4016857 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي ردیف : 91 شماره مجوز : 1991 تاریخ مجوز : 1383/03/13 نام واحد : اح..

ادامه مطلب

واحد نصر ا… رحيم آبادي شهر سربيشه مجوز 86/7022 + شرکت نصر ا… رحيم آبادي

واحد صنعتی نصر ا… رحيم آبادي کد 4020052 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ناحيه صنعتي ردیف : 175 شماره مجوز : 86/7022 تاریخ مجوز : 1386/03/27 نام وا..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند شهر سربيشه مجوز 5140 + شرکت تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليد کنندگان فرش دستباف بيرجند کد 4000293 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-ج زاهدان ک 30روستاي مود ردیف : 26 شماره مجوز : 5140..

ادامه مطلب