واحد حسن برقی شهر سرايان مجوز 23137 + شرکت حسن برقی

واحد صنعتی حسن برقی کد 4022307 شهرستان سرايان آدرس سرایان-منطقه مجاز صنعتی

ردیف : 260

شماره مجوز : 23137

تاریخ مجوز : 1387/11/07

نام واحد : حسن برقی

کدشناسایی : 4022307

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرایان-منطقه مجاز صنعتی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار دانش آموز 13 پلاک 327

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1660

ارزش ماشین داخلی : 480

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2564

زیربنا به مترمربع : 483

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 70

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کيسه نايلون

ظرفیت اسمی : 500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155127476

فاکس : تعطیل

واحد تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان شهر سرايان مجوز 87/24277 + شرکت تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان

واحد صنعتی تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان کد 4020873 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 263

شماره مجوز : 87/24277

تاریخ مجوز : 1387/11/21

نام واحد : تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان

کدشناسایی : 4020873

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 09151342115

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ امام خميني-کوچه شهيد رحيمي

تلفن دفتر مرکزی : 09155343010

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2530

ارزش ماشین داخلی : 2260

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10030

زیربنا به مترمربع : 0

آب مصرفی به مترمکعب : 17000

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 90

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 200000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155663010

فاکس :

واحد حسن مالداري شهر سرايان مجوز 87/3272 + شرکت حسن مالداري

واحد صنعتی حسن مالداري کد 4020085 شهرستان سرايان آدرس سرايان -ناحيه صنعتي

ردیف : 221

شماره مجوز : 87/3272

تاریخ مجوز : 1387/02/09

نام واحد : حسن مالداري

کدشناسایی : 4020085

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان -ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 05628226204-6

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1760

ارزش ماشین داخلی : 800

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5049

زیربنا به مترمربع : 585

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 70

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

ظرفیت اسمی : 12500.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09153661471

فاکس :

واحد مرضيه ابراهيمي سه قلعه شهر سرايان مجوز 86/6914 + شرکت مرضيه ابراهيمي سه قلعه

واحد صنعتی مرضيه ابراهيمي سه قلعه کد 4020011 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 174

شماره مجوز : 86/6914

تاریخ مجوز : 1386/03/26

نام واحد : مرضيه ابراهيمي سه قلعه

کدشناسایی : 4020011

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 0561-2227951

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-شهرک وليعصر-سعدي27

تلفن دفتر مرکزی : 05612227951

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 800

ارزش ماشین داخلی : 450

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 15000

زیربنا به مترمربع : 100

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 80

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : گچ ساختماني فله

ظرفیت اسمی : 30000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد احمد خوشخو شهر سرايان مجوز 87/12728 + شرکت احمد خوشخو

واحد صنعتی احمد خوشخو کد 4020446 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 239

شماره مجوز : 87/12728

تاریخ مجوز : 1387/06/23

نام واحد : احمد خوشخو

کدشناسایی : 4020446

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 5628225851

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ جمهوري-جمهوري31-پ45

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2225911

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1900

ارزش ماشین داخلی : 470

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2625

زیربنا به مترمربع : 567

آب مصرفی به مترمکعب : 250

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : لوله واتصالات پي وي سي پليکا

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151636188

فاکس :

واحد تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب شهر سرايان مجوز 87/8541 + شرکت تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب

واحد صنعتی تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب کد 4020369 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 234

شماره مجوز : 87/8541

تاریخ مجوز : 1387/04/22

نام واحد : تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب

کدشناسایی : 4020369

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-بخش آيسک-خ حافظ-ک حافظ7

تلفن دفتر مرکزی : 5628243004

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 593

ارزش ماشین داخلی : 160

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1141

زیربنا به مترمربع : 316

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151669106

فاکس :

واحد نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان شهر سرايان مجوز 10778 + شرکت نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان

واحد صنعتی نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان کد 4020259 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 113

شماره مجوز : 10778

تاریخ مجوز : 1384/07/11

نام واحد : نان حجیم و کیک کویر گندمین سرایان

کدشناسایی : 4020259

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0562-8222646

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5007

زیربنا به مترمربع : 1334

آب مصرفی به مترمکعب : 730

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 30

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : نان خشک ماشيني

ظرفیت اسمی : 130.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153173066

فاکس :

واحد تعاونی تولید کف پوش بتونی نقشینه سبز سرایان شهر سرايان مجوز 86/10614 + شرکت تعاونی تولید کف پوش بتونی نقشینه سبز سرایان

واحد صنعتی تعاونی تولید کف پوش بتونی نقشینه سبز سرایان کد 4020376 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 181

شماره مجوز : 86/10614

تاریخ مجوز : 1386/05/14

نام واحد : تعاونی تولید کف پوش بتونی نقشینه سبز سرایان

کدشناسایی : 4020376

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 5628226216

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-ميدان آزادي-حاشيه بلوار شهدا-مصالح فروشي زينبي

تلفن دفتر مرکزی : 0535822-2051

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 900

ارزش ماشین داخلی : 220

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2883

زیربنا به مترمربع : 429

آب مصرفی به مترمکعب : 1200

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 100000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155663790

فاکس :

واحد گلناز سرایان شهر سرايان مجوز 13534 + شرکت گلناز سرایان

واحد صنعتی گلناز سرایان کد 4020122 شهرستان سرايان آدرس سرايان – ناحيه صنعتي سرايان

ردیف : 120

شماره مجوز : 13534

تاریخ مجوز : 1384/09/22

نام واحد : گلناز سرایان

کدشناسایی : 4020122

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان – ناحيه صنعتي سرايان

تلفن کارگاه : 05628226240-6250

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ امام خميني-جنب گلستان طالقاني

تلفن دفتر مرکزی : 0562-8222138

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3900

ارزش ماشین داخلی : 1870

کل کارکنان مجوزها : 24

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 2680

آب مصرفی به مترمکعب : 250

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پنبه پاک کني

ظرفیت اسمی : 3000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155665277

فاکس :

واحد تعاونی تولیدی مواد غذایی خوشه طلایی آیسک شهر سرايان مجوز 25664 + شرکت تعاونی تولیدی مواد غذایی خوشه طلایی آیسک

واحد صنعتی تعاونی تولیدی مواد غذایی خوشه طلایی آیسک کد 4020863 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 342

شماره مجوز : 25664

تاریخ مجوز : 1389/12/12

نام واحد : تعاونی تولیدی مواد غذایی خوشه طلایی آیسک

کدشناسایی : 4020863

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 0535-8242360

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-آيسک

تلفن دفتر مرکزی : 0535-8242360

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3100

ارزش ماشین داخلی : 766

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5929

زیربنا به مترمربع : 529

آب مصرفی به مترمکعب : 250

توان برق به کیلووات : 90

گاز طبیعی به مترمکعب : 14000

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : گندم پوست کنده

ظرفیت اسمی : 2500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09159649538

فاکس :