واحد پنبه پاک کني سفيدگل سرايان شهر سرايان مجوز 85/8911 + شرکت پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

واحد صنعتی پنبه پاک کني سفيدگل سرايان کد 4020734 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان ردیف : 135 شماره مجوز : 85/8911 تاریخ مجوز : 1385/04/18 ..

ادامه مطلب

واحد شن وماسه ميثاق سرايان شهر سرايان مجوز 15168 + شرکت شن وماسه ميثاق سرايان

واحد صنعتی شن وماسه ميثاق سرايان کد 4020014 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 243 شماره مجوز : 15168 تاریخ مجوز : 1387/07/25 نام واحد : شن وما..

ادامه مطلب

واحد سهامي پنبه کاران منطقه سرايان شهر سرايان مجوز 85/15916 + شرکت سهامي پنبه کاران منطقه سرايان

واحد صنعتی سهامي پنبه کاران منطقه سرايان کد 4020092 شهرستان سرايان آدرس سرايان – ناحيه صنعتي ردیف : 146 شماره مجوز : 85/15916 تاریخ مجوز : 1385/08/0..

ادامه مطلب

واحد حسين مسعودي شهر سرايان مجوز 86/5905 + شرکت حسين مسعودي

واحد صنعتی حسين مسعودي کد 4020093 شهرستان سرايان آدرس سرايان – کيلومتر10 جاده بيرجندفاصله تا جاده اصلي 3 کيلومتر ردیف : 171 شماره مجوز : 86/5905 تاریخ مج..

ادامه مطلب

واحد ابراهيم سالاري مقدم شهر سرايان مجوز 86/23604 + شرکت ابراهيم سالاري مقدم

واحد صنعتی ابراهيم سالاري مقدم کد 4020377 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي ردیف : 209 شماره مجوز : 86/23604 تاریخ مجوز : 1386/11/11 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد محمدهادي بخشي شهر سرايان مجوز 15073 + شرکت محمدهادي بخشي

واحد صنعتی محمدهادي بخشي کد 4020355 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان ردیف : 122 شماره مجوز : 15073 تاریخ مجوز : 1384/10/17 نام واحد : مح..

ادامه مطلب

واحد محمد طهراني شهر سرايان مجوز 87/1832 + شرکت محمد طهراني

واحد صنعتی محمد طهراني کد 4020023 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي ردیف : 219 شماره مجوز : 87/1832 تاریخ مجوز : 1387/01/19 نام واحد : محمد طهران..

ادامه مطلب

واحد حسن برقی شهر سرايان مجوز 23137 + شرکت حسن برقی

واحد صنعتی حسن برقی کد 4022307 شهرستان سرايان آدرس سرایان-منطقه مجاز صنعتی ردیف : 260 شماره مجوز : 23137 تاریخ مجوز : 1387/11/07 نام واحد : حسن برقی کدش..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان شهر سرايان مجوز 87/24277 + شرکت تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان

واحد صنعتی تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان کد 4020873 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 263 شماره مجوز : 87/24277 تاریخ مجوز : 1387/11/21 ن..

ادامه مطلب

واحد حسن مالداري شهر سرايان مجوز 87/3272 + شرکت حسن مالداري

واحد صنعتی حسن مالداري کد 4020085 شهرستان سرايان آدرس سرايان -ناحيه صنعتي ردیف : 221 شماره مجوز : 87/3272 تاریخ مجوز : 1387/02/09 نام واحد : حسن مالدار..

ادامه مطلب