واحد حسين مسعودي شهر سرايان مجوز 86/5905 + شرکت حسين مسعودي

واحد صنعتی حسين مسعودي کد 4020093 شهرستان سرايان آدرس سرايان – کيلومتر10 جاده بيرجندفاصله تا جاده اصلي 3 کيلومتر

ردیف : 171

شماره مجوز : 86/5905

تاریخ مجوز : 1386/03/10

نام واحد : حسين مسعودي

کدشناسایی : 4020093

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان – کيلومتر10 جاده بيرجندفاصله تا جاده اصلي 3 کيلومتر

تلفن کارگاه : 5628222677

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2390

ارزش ماشین داخلی : 1200

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 120

آب مصرفی به مترمکعب : 25000

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 50

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : شستشو ودانه بندي شن وماسه

ظرفیت اسمی : 160000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 9155665244

فاکس :

واحد ابراهيم سالاري مقدم شهر سرايان مجوز 86/23604 + شرکت ابراهيم سالاري مقدم

واحد صنعتی ابراهيم سالاري مقدم کد 4020377 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 209

شماره مجوز : 86/23604

تاریخ مجوز : 1386/11/11

نام واحد : ابراهيم سالاري مقدم

کدشناسایی : 4020377

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 0562822-6370

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ فردوسي-ک فردوسي5-منزل ابراهيم سالاري

تلفن دفتر مرکزی : 0562822-5027

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1450

ارزش ماشین داخلی : 607

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2520

زیربنا به مترمربع : 456

آب مصرفی به مترمکعب : 560

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ظروف پلاستيکي خانگي جهت نگهداري وحمل مايعات

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153104483

فاکس :

واحد محمدهادي بخشي شهر سرايان مجوز 15073 + شرکت محمدهادي بخشي

واحد صنعتی محمدهادي بخشي کد 4020355 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان

ردیف : 122

شماره مجوز : 15073

تاریخ مجوز : 1384/10/17

نام واحد : محمدهادي بخشي

کدشناسایی : 4020355

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي سرايان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-خ بهشتي-ميدان کوشه اي-پ157

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 973

ارزش ماشین داخلی : 300

کل کارکنان مجوزها : 12

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8360

زیربنا به مترمربع : 758

آب مصرفی به مترمکعب : 3900

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 70

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع پودرهاي صنعتي ومعدني

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد محمد طهراني شهر سرايان مجوز 87/1832 + شرکت محمد طهراني

واحد صنعتی محمد طهراني کد 4020023 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 219

شماره مجوز : 87/1832

تاریخ مجوز : 1387/01/19

نام واحد : محمد طهراني

کدشناسایی : 4020023

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : تهران

تلفن دفتر مرکزی : 0562-8222354

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1000

ارزش ماشین داخلی : 180

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2560

زیربنا به مترمربع : 488

آب مصرفی به مترمکعب : 1000

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 8

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : جدول سيماني

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09159613551تعطیل

فاکس :

واحد حسن برقی شهر سرايان مجوز 23137 + شرکت حسن برقی

واحد صنعتی حسن برقی کد 4022307 شهرستان سرايان آدرس سرایان-منطقه مجاز صنعتی

ردیف : 260

شماره مجوز : 23137

تاریخ مجوز : 1387/11/07

نام واحد : حسن برقی

کدشناسایی : 4022307

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرایان-منطقه مجاز صنعتی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار دانش آموز 13 پلاک 327

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1660

ارزش ماشین داخلی : 480

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2564

زیربنا به مترمربع : 483

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 70

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کيسه نايلون

ظرفیت اسمی : 500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155127476

فاکس : تعطیل

واحد تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان شهر سرايان مجوز 87/24277 + شرکت تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان

واحد صنعتی تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان کد 4020873 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 263

شماره مجوز : 87/24277

تاریخ مجوز : 1387/11/21

نام واحد : تعاوني توليد قطعات بتوني کتان بتن سرايان

کدشناسایی : 4020873

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 09151342115

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ امام خميني-کوچه شهيد رحيمي

تلفن دفتر مرکزی : 09155343010

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2530

ارزش ماشین داخلی : 2260

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10030

زیربنا به مترمربع : 0

آب مصرفی به مترمکعب : 17000

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 90

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 200000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155663010

فاکس :

واحد حسن مالداري شهر سرايان مجوز 87/3272 + شرکت حسن مالداري

واحد صنعتی حسن مالداري کد 4020085 شهرستان سرايان آدرس سرايان -ناحيه صنعتي

ردیف : 221

شماره مجوز : 87/3272

تاریخ مجوز : 1387/02/09

نام واحد : حسن مالداري

کدشناسایی : 4020085

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان -ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 05628226204-6

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1760

ارزش ماشین داخلی : 800

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5049

زیربنا به مترمربع : 585

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 70

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

ظرفیت اسمی : 12500.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09153661471

فاکس :

واحد مرضيه ابراهيمي سه قلعه شهر سرايان مجوز 86/6914 + شرکت مرضيه ابراهيمي سه قلعه

واحد صنعتی مرضيه ابراهيمي سه قلعه کد 4020011 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 174

شماره مجوز : 86/6914

تاریخ مجوز : 1386/03/26

نام واحد : مرضيه ابراهيمي سه قلعه

کدشناسایی : 4020011

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 0561-2227951

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-شهرک وليعصر-سعدي27

تلفن دفتر مرکزی : 05612227951

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 800

ارزش ماشین داخلی : 450

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 15000

زیربنا به مترمربع : 100

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 80

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : گچ ساختماني فله

ظرفیت اسمی : 30000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد احمد خوشخو شهر سرايان مجوز 87/12728 + شرکت احمد خوشخو

واحد صنعتی احمد خوشخو کد 4020446 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي

ردیف : 239

شماره مجوز : 87/12728

تاریخ مجوز : 1387/06/23

نام واحد : احمد خوشخو

کدشناسایی : 4020446

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 5628225851

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ جمهوري-جمهوري31-پ45

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2225911

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1900

ارزش ماشین داخلی : 470

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2625

زیربنا به مترمربع : 567

آب مصرفی به مترمکعب : 250

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : لوله واتصالات پي وي سي پليکا

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151636188

فاکس :

واحد تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب شهر سرايان مجوز 87/8541 + شرکت تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب

واحد صنعتی تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب کد 4020369 شهرستان سرايان آدرس سرايان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 234

شماره مجوز : 87/8541

تاریخ مجوز : 1387/04/22

نام واحد : تعاوني توليدي کفپوش بتوني هزار نقش جنوب

کدشناسایی : 4020369

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-بخش آيسک-خ حافظ-ک حافظ7

تلفن دفتر مرکزی : 5628243004

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 593

ارزش ماشین داخلی : 160

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1141

زیربنا به مترمربع : 316

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151669106

فاکس :