واحد مینای سرخ شرق شهر بیرجند مجوز + شرکت مینای سرخ شرق

واحد صنعتی مینای سرخ شرق کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-شهرک صنعتی ردیف : 385 شماره مجوز : تاریخ مجوز : 1390/12/24 نام واحد : مینای سرخ شرق کد..

ادامه مطلب

واحد محمود رضا چوبی شهر بیرجند مجوز 131/1/4093 + شرکت محمود رضا چوبی

واحد صنعتی محمود رضا چوبی کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 35 جاده کرمان-جنب پل 100 متری ردیف : 387 شماره مجوز : 131/1/4093 تاریخ مجوز : 13..

ادامه مطلب

واحد علی اکبر کریم پور فرد شهر بیرجند مجوز + شرکت علی اکبر کریم پور فرد

واحد صنعتی علی اکبر کریم پور فرد کد شهرستان بیرجند آدرس بیرجند-کیلومتر 7 جاده کرمان-پیمان بار ردیف : 372 شماره مجوز : تاریخ مجوز : 1390/09/16 نام واحد : علی ..

ادامه مطلب