واحد مرمريت فرش بيرجند شهر بيرجند مجوز 40356 + شرکت مرمريت فرش بيرجند

واحد صنعتی مرمريت فرش بيرجند کد 4001005 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – مقابل پمپ بنزين معصوميه-جنب تيرچه بلوک عباس زاده

ردیف : 11

شماره مجوز : 40356

تاریخ مجوز : 1370/10/07

نام واحد : مرمريت فرش بيرجند

کدشناسایی : 4001005

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – مقابل پمپ بنزين معصوميه-جنب تيرچه بلوک عباس زاده

تلفن کارگاه : 0561-4443458

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ غفاری-خ یاس پ56

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4443458

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 395

ارزش ماشین داخلی : 56

کل کارکنان مجوزها : 13

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 1100

آب مصرفی به مترمکعب : 150

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 48000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151611036

فاکس :

واحد سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند شهر بيرجند مجوز 4114 + شرکت سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند

واحد صنعتی سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند کد 4011652 شهرستان بيرجند آدرس

ردیف : 68

شماره مجوز : 4114

تاریخ مجوز : 1380/10/09

نام واحد : سرمايه گذاري توسعه وعمران منطقه بيرجند

کدشناسایی : 4011652

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه :

تلفن کارگاه : 2255321-2255161

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-نبش بهشتی12 طبقه3

تلفن دفتر مرکزی : 2211227-8

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3853

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 97.1660003662109

زمین به متر مربع : 18050

زیربنا به مترمربع : 2230

آب مصرفی به مترمکعب : 6200

توان برق به کیلووات : 320

گاز طبیعی به مترمکعب : 6000

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 17500.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 9155618449

فاکس :

واحد کوير تاير شهر بيرجند مجوز 42937 + شرکت کوير تاير

واحد صنعتی کوير تاير کد 4002111 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند- کيلومتر 11 جاده کرمان

ردیف : 47

شماره مجوز : 42937

تاریخ مجوز : 1377/09/30

نام واحد : کوير تاير

کدشناسایی : 4002111

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند- کيلومتر 11 جاده کرمان

تلفن کارگاه : 0561-2222559

آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ خرمشهر-کوچه شکوه-شماره8-کدپستي15577

تلفن دفتر مرکزی : 021-88769538

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1041880

ارزش ماشین داخلی : 50000

کل کارکنان مجوزها : 1160

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 86705

زمین به متر مربع : 1120000

زیربنا به مترمربع : 75000

آب مصرفی به مترمکعب : 580000

توان برق به کیلووات : 7000

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 375

نفت سیاه به مترمکعب : 1025

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع لاستيک تاير ميني بوس ووانتي

ظرفیت اسمی : 5370.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0912136506509391611782

فاکس :

واحد ماکاروني مطهربيرجند شهر بيرجند مجوز 3/10100 + شرکت ماکاروني مطهربيرجند

واحد صنعتی ماکاروني مطهربيرجند کد 4001776 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند

ردیف : 18

شماره مجوز : 3/10100

تاریخ مجوز : 1372/09/13

نام واحد : ماکاروني مطهربيرجند

کدشناسایی : 4001776

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2255171

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 160

ارزش ماشین داخلی : 60

کل کارکنان مجوزها : 17

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4689

زیربنا به مترمربع : 1132

آب مصرفی به مترمکعب : 4200

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 90

نفت سیاه به مترمکعب : 1

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 2200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611246

فاکس : تعطیل

واحد کامران نخعي نژادفرد شهر بيرجند مجوز 85/1353 + شرکت کامران نخعي نژادفرد

واحد صنعتی کامران نخعي نژادفرد کد 4013773 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

ردیف : 129

شماره مجوز : 85/1353

تاریخ مجوز : 1385/01/15

نام واحد : کامران نخعي نژادفرد

کدشناسایی : 4013773

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-بيست متري دوم شرقي مدرس-نبش کوچه شهيد نوربخش

تلفن دفتر مرکزی : 0561-

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1510

ارزش ماشین داخلی : 180

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 570

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 250000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155622406

فاکس :

واحد تعاوني بهسازکوير شهر بيرجند مجوز 42975 + شرکت تعاوني بهسازکوير

واحد صنعتی تعاوني بهسازکوير کد 4001993 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – ج کرمان ک 12

ردیف : 40

شماره مجوز : 42975

تاریخ مجوز : 1376/09/27

نام واحد : تعاوني بهسازکوير

کدشناسایی : 4001993

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – ج کرمان ک 12

تلفن کارگاه : 05612510151-4

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 885

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 12

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 190

آب مصرفی به مترمکعب : 40000

توان برق به کیلووات : 250

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسفالت

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611091

فاکس : تعطیل

واحد صخره فولاد شهر بيرجند مجوز 44072 + شرکت صخره فولاد

واحد صنعتی صخره فولاد کد 4003864 شهرستان بيرجند آدرس شهرک صنعتی-بلوار تلاش شرقی 3-کارخانه اکسییژن

ردیف : 42

شماره مجوز : 44072

تاریخ مجوز : 1376/10/06

نام واحد : صخره فولاد

کدشناسایی : 4003864

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : شهرک صنعتی-بلوار تلاش شرقی 3-کارخانه اکسییژن

تلفن کارگاه : 0561-2255254

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-بلوار فرودگاه-ميل لنگ تراشي برادران يزدان شناس

تلفن دفتر مرکزی : 05612318889-2317806

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 572

ارزش ماشین داخلی : 379.440002441406

کل کارکنان مجوزها : 11

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 440

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : گاز اکسيژن

ظرفیت اسمی : 374400.00000

نام واحد سنجش : مترمکعب

همراه : 09151611282

فاکس : تعطیل

واحد آریا پلاست خراسان جنوبی شهر بيرجند مجوز 5214 + شرکت آریا پلاست خراسان جنوبی

واحد صنعتی آریا پلاست خراسان جنوبی کد 4021644 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 349

شماره مجوز : 5214

تاریخ مجوز : 1390/03/01

نام واحد : آریا پلاست خراسان جنوبی

کدشناسایی : 4021644

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 09153153189

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ طالقاني-خ مفتح-مفتح2

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2227711

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 1100

کل کارکنان مجوزها : 11

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2800

زیربنا به مترمربع : 1048

آب مصرفی به مترمکعب : 420

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 50000

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي تزريقي

ظرفیت اسمی : 210.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153153189تعطیل

فاکس :

واحد احمد نخعي شهر بيرجند مجوز 86/20845 + شرکت احمد نخعي

واحد صنعتی احمد نخعي کد 4021934 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر15 جاده زاهدان

ردیف : 203

شماره مجوز : 86/20845

تاریخ مجوز : 1386/10/02

نام واحد : احمد نخعي

کدشناسایی : 4021934

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-کيلومتر15 جاده زاهدان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-کيلومتر15 جاده زاهدان

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1800

ارزش ماشین داخلی : 400

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3500

زیربنا به مترمربع : 370

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 110

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 14

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ريگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 3000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611336

فاکس :

واحد يدا…عباس زاده شهر بيرجند مجوز 1135 + شرکت يدا…عباس زاده

واحد صنعتی يدا…عباس زاده کد 4006669 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر 3 جاده بيرجند-خوسف-جنب پمپ بنزين معصوميه

ردیف : 62

شماره مجوز : 1135

تاریخ مجوز : 1380/01/30

نام واحد : يدا…عباس زاده

کدشناسایی : 4006669

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-کيلومتر 3 جاده بيرجند-خوسف-جنب پمپ بنزين معصوميه

تلفن کارگاه : 0561-2510179

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-مدرس37-پ265

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4436415

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 413

ارزش ماشین داخلی : 108

کل کارکنان مجوزها : 44

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6000

زیربنا به مترمربع : 720

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 1500

نفت گاز به مترمکعب : 3

نفت سیاه به مترمکعب : 3

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 485000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151611117

فاکس :