واحد علی مستشاری شهر بشرويه مجوز 25368 + شرکت علی مستشاری

واحد صنعتی علی مستشاری کد 4021391 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه کيلومتر 5 جاده قديم رقه ردیف : 123 شماره مجوز : 25368 تاریخ مجوز : 1384/11/11 نام واحد : عل..

ادامه مطلب

واحد کيوان کوير بشرويه شهر بشرويه مجوز 22312 + شرکت کيوان کوير بشرويه

واحد صنعتی کيوان کوير بشرويه کد 4021396 شهرستان بشرويه آدرس فردوس – بشرويه کيلومتر 8 جاده فردوس ردیف : 96 شماره مجوز : 22312 تاریخ مجوز : 138..

ادامه مطلب

واحد شهرداري بشرويه شهر بشرويه مجوز 8586 + شرکت شهرداري بشرويه

واحد صنعتی شهرداري بشرويه کد 4021385 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه شهداري ردیف : 59 شماره مجوز : 8586 تاریخ مجوز : 1379/06/10 نام واحد : شهرداري بشر..

ادامه مطلب

واحد پرویز ارشاد شهر بشرويه مجوز 24563 + شرکت پرویز ارشاد

واحد صنعتی پرویز ارشاد کد 4021520 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه اول جاده طبس بعد از رستوران طالبی ردیف : 306 شماره مجوز : 24563 تاریخ مجوز : 1388/12/10 نا..

ادامه مطلب

واحد آجرسفال عمارت بشرويه شهر بشرويه مجوز 9-132 + شرکت آجرسفال عمارت بشرويه

واحد صنعتی آجرسفال عمارت بشرويه کد 4021365 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645 ردیف : 23 شماره مجوز : 9-..

ادامه مطلب

واحد عباس صيادي شهر بشرويه مجوز 1713 + شرکت عباس صيادي

واحد صنعتی عباس صيادي کد 4021526 شهرستان بشرويه آدرس فردوسبشرويه روستاي ارسک ردیف : 100 شماره مجوز : 1713 تاریخ مجوز : 1383/12/12 نام واحد : عباس ..

ادامه مطلب

واحد حسن نادري شهر بشرويه مجوز 28978 + شرکت حسن نادري

واحد صنعتی حسن نادري کد 4021619 شهرستان بشرويه آدرس فردوس بشرويه ناحيه صنعتي ردیف : 152 شماره مجوز : 28978 تاریخ مجوز : 1385/11/11 نام واحد : حسن..

ادامه مطلب

واحد پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه شهر بشرويه مجوز 1-149 + شرکت پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه

واحد صنعتی پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه کد 4021371 شهرستان بشرويه آدرس فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3 ردیف : 29 شماره مجوز : 1-149..

ادامه مطلب

واحد ساختماني صدرا سازه کاران شهر بشرويه مجوز 23121 + شرکت ساختماني صدرا سازه کاران

واحد صنعتی ساختماني صدرا سازه کاران کد 4021450 شهرستان بشرويه آدرس بشرویه-بلوار جهاد کشاورزی روبروی علمی کاربردی ردیف : 103 شماره مجوز : 23121 تار..

ادامه مطلب

واحد تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه شهر بشرويه مجوز 7200 + شرکت تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه

واحد صنعتی تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه کد 4021518 شهرستان بشرويه آدرس فردوس-بشرويه-ناحيه صنعتي ردیف : 352 شماره مجوز : 7200 تاریخ مجوز : 1390/04/11 نام واحد ..

ادامه مطلب