واحد پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه شهر بشرويه مجوز 1-149 + شرکت پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه

واحد صنعتی پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه کد 4021371 شهرستان بشرويه آدرس فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3

ردیف : 29

شماره مجوز : 1-149

تاریخ مجوز : 1374/02/11

نام واحد : پنبه پاک کني کوثرکويربشرويه

کدشناسایی : 4021371

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3

تلفن کارگاه : 5353223003

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – بخش بشرويه- ج رقه ک 3

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 10535

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 37

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 42000

زیربنا به مترمربع : 2515

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : روغن خام سويا

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153340170

فاکس : تعطیل

واحد ساختماني صدرا سازه کاران شهر بشرويه مجوز 23121 + شرکت ساختماني صدرا سازه کاران

واحد صنعتی ساختماني صدرا سازه کاران کد 4021450 شهرستان بشرويه آدرس بشرویه-بلوار جهاد کشاورزی روبروی علمی کاربردی

ردیف : 103

شماره مجوز : 23121

تاریخ مجوز : 1384/02/24

نام واحد : ساختماني صدرا سازه کاران

کدشناسایی : 4021450

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرویه-بلوار جهاد کشاورزی روبروی علمی کاربردی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه بلوار انقلاب جنب نمایندگی ایساکو

تلفن دفتر مرکزی : 5353225006

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 300

ارزش ماشین داخلی : 140

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2808

زیربنا به مترمربع : 48

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151342136

فاکس :

واحد تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه شهر بشرويه مجوز 7200 + شرکت تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه

واحد صنعتی تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه کد 4021518 شهرستان بشرويه آدرس فردوس-بشرويه-ناحيه صنعتي

ردیف : 352

شماره مجوز : 7200

تاریخ مجوز : 1390/04/11

نام واحد : تعاونی تولیدی سنگ قصر کویر بشرویه

کدشناسایی : 4021518

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس-بشرويه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه : 09155345378

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه امام خميني

تلفن دفتر مرکزی : 09155347575

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4195

ارزش ماشین داخلی : 1800

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8708

زیربنا به مترمربع : 1381

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

ظرفیت اسمی : 48000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155345378

فاکس :

واحد محمد و غلامرضا رجبي و حسين ابراهيمي شهر بشرويه مجوز 27551 + شرکت محمد و غلامرضا رجبي و حسين ابراهيمي

واحد صنعتی محمد و غلامرضا رجبي و حسين ابراهيمي کد 4021537 شهرستان بشرويه آدرس فردوس بشرويه روستاي رقه

ردیف : 141

شماره مجوز : 27551

تاریخ مجوز : 1385/06/06

نام واحد : محمد و غلامرضا رجبي و حسين ابراهيمي

کدشناسایی : 4021537

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس بشرويه روستاي رقه

تلفن کارگاه : 5353247330

آدرس دفتر مرکزی : فردوس بشرويه روستاي رقه

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 320

ارزش ماشین داخلی : 150

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2000

زیربنا به مترمربع : 260

آب مصرفی به مترمکعب : 1720

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 34.00000

نام واحد سنجش : هزار متر مربع

همراه : 09153353361

فاکس : تعطیل

واحد تعاوني کيک وکلوچه ميثم شهر بشرويه مجوز 12430 + شرکت تعاوني کيک وکلوچه ميثم

واحد صنعتی تعاوني کيک وکلوچه ميثم کد 4021381 شهرستان بشرويه آدرس فردوس -بشرويه ک12ج فردوس دفتربشرويه خ امام قنادي شيرين

ردیف : 74

شماره مجوز : 12430

تاریخ مجوز : 1381/07/10

نام واحد : تعاوني کيک وکلوچه ميثم

کدشناسایی : 4021381

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس -بشرويه ک12ج فردوس دفتربشرويه خ امام قنادي شيرين

تلفن کارگاه : 0

آدرس دفتر مرکزی : فردوس -بشرويه ک12ج فردوس دفتربشرويه خ امام قنادي شيرين

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 727

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2800

زیربنا به مترمربع : 700

آب مصرفی به مترمکعب : 1500

توان برق به کیلووات : 35

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع کلوچه

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 9155350156

فاکس :

واحد پنبه پاک کني طلاي سفيد بشرويه شهر بشرويه مجوز 11506 + شرکت پنبه پاک کني طلاي سفيد بشرويه

واحد صنعتی پنبه پاک کني طلاي سفيد بشرويه کد 4021374 شهرستان بشرويه آدرس ک12 جاده بشرویه طبس نرسیده به شهرک امام

ردیف : 66

شماره مجوز : 11506

تاریخ مجوز : 1380/08/15

نام واحد : پنبه پاک کني طلاي سفيد بشرويه

کدشناسایی : 4021374

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : ک12 جاده بشرویه طبس نرسیده به شهرک امام

تلفن کارگاه : 05355335422-4

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2993

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 18457

زیربنا به مترمربع : 3750

آب مصرفی به مترمکعب : 1200

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 15

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پنبه پاک کني

ظرفیت اسمی : 1200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915134254209151636908

فاکس :

واحد حسن شکرزاده شهر بشرويه مجوز 1639 + شرکت حسن شکرزاده

واحد صنعتی حسن شکرزاده کد 4021534 شهرستان بشرويه آدرس فردوس بشرويه باغ دهک کال نخاب

ردیف : 90

شماره مجوز : 1639

تاریخ مجوز : 1383/03/03

نام واحد : حسن شکرزاده

کدشناسایی : 4021534

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : فردوس بشرويه باغ دهک کال نخاب

تلفن کارگاه : 2222842

آدرس دفتر مرکزی : بشرویه بلوار انقلاب انقلاب4

تلفن دفتر مرکزی : 5353223700

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2500

ارزش ماشین داخلی : 2000

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 30000

زیربنا به مترمربع : 62

آب مصرفی به مترمکعب : 10000

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 70

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 90000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155350329

فاکس :