واحد تعاوني توليدي سيم و کابل شاه چراغ بيرجند شهر بيرجند مجوز 14604 + شرکت تعاوني توليدي سيم و کابل شاه چراغ بيرجند

واحد صنعتی تعاوني توليدي سيم و کابل شاه چراغ بيرجند کد 4020763 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند ردیف : 242 شماره مجوز : 14604 تاریخ مجوز : 1387/07/20 ..

ادامه مطلب