واحد پارس کیازر قهستان شهر بيرجند مجوز 17509 + شرکت پارس کیازر قهستان

واحد صنعتی پارس کیازر قهستان کد 4022425 شهرستان بيرجند آدرس شهرک صنعتی خوسف-قطعه 110 ردیف : 367 شماره مجوز : 17509 تاریخ مجوز : 1390/08/26 نام واحد : ..

ادامه مطلب