واحد عبدالناصر جمالزايي شهر نهبندان مجوز 10918 + شرکت عبدالناصر جمالزايي

واحد صنعتی عبدالناصر جمالزايي کد 4020028 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 283

شماره مجوز : 10918

تاریخ مجوز : 1388/05/25

نام واحد : عبدالناصر جمالزايي

کدشناسایی : 4020028

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان – بلوار امام جنب بيمارستان جديد منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 9151615220

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5400

ارزش ماشین داخلی : 2500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 18432

زیربنا به مترمربع : 663

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 400

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151615220

فاکس :

واحد تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان شهر نهبندان مجوز /3/3071 + شرکت تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان کد 4006088 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 55

شماره مجوز : /3/3071

تاریخ مجوز : 1378/12/21

نام واحد : تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان

کدشناسایی : 4006088

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0541241-2604

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان

تلفن دفتر مرکزی : 09153410566

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 876

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 19

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 756

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 200

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بن بن

ظرفیت اسمی : 810.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153410566

فاکس : تعطیل

واحد شن و ماسه آبادگران نهبندان شهر نهبندان مجوز 2312 + شرکت شن و ماسه آبادگران نهبندان

واحد صنعتی شن و ماسه آبادگران نهبندان کد 4021090 شهرستان نهبندان آدرس 9 کیلومتری جاده سه فرسخ منطقه اکبر آباد

ردیف : 346

شماره مجوز : 2312

تاریخ مجوز : 1390/01/25

نام واحد : شن و ماسه آبادگران نهبندان

کدشناسایی : 4021090

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : 9 کیلومتری جاده سه فرسخ منطقه اکبر آباد

تلفن کارگاه : 5626225034

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-کوي الغدير-بيست متري-منزل عليرضا گلي

تلفن دفتر مرکزی : 0562533-4928

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5280

ارزش ماشین داخلی : 4200

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 25000

زیربنا به مترمربع : 50

آب مصرفی به مترمکعب : 25000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 120

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 80000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151615266

فاکس : جباری

واحد غلامحسين مالکي – رضا مالکي و مسلم مالکي شهر نهبندان مجوز 85/332 + شرکت غلامحسين مالکي – رضا مالکي و مسلم مالکي

واحد صنعتی غلامحسين مالکي – رضا مالکي و مسلم مالکي کد 4020200 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهر شوسف-بالاتر از بلوار معلم

ردیف : 153

شماره مجوز : 85/332

تاریخ مجوز : 1385/11/21

نام واحد : غلامحسين مالکي – رضا مالکي و مسلم مالکي

کدشناسایی : 4020200

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهر شوسف-بالاتر از بلوار معلم

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-شوسف-روبروي اداره پست-منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 0562662-3315

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 600

ارزش ماشین داخلی : 100

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 276

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 18

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 6

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک ديواري

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155625081

فاکس :

واحد علي اکبرمحمدي شهر نهبندان مجوز /3/10436 + شرکت علي اکبرمحمدي

واحد صنعتی علي اکبرمحمدي کد 4000012 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان- ميدان ورودي شهر-حاشيه ميدان بسمت جاده زابل

ردیف : 19

شماره مجوز : /3/10436

تاریخ مجوز : 1372/11/12

نام واحد : علي اکبرمحمدي

کدشناسایی : 4000012

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان- ميدان ورودي شهر-حاشيه ميدان بسمت جاده زابل

تلفن کارگاه : 0562622-2664

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان- ميدان ورودي شهر-حاشيه ميدان بسمت جاده زابل

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-2665

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 200

ارزش ماشین داخلی : 81

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 250

آب مصرفی به مترمکعب : 420

توان برق به کیلووات : 80

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : يخ

ظرفیت اسمی : 1800.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155620128

فاکس :

واحد حميد اکبرزاده شهر نهبندان مجوز 86/2542 + شرکت حميد اکبرزاده

واحد صنعتی حميد اکبرزاده کد 4015962 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 10 جاده زاهدان

ردیف : 157

شماره مجوز : 86/2542

تاریخ مجوز : 1386/01/30

نام واحد : حميد اکبرزاده

کدشناسایی : 4015962

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-کيلومتر 10 جاده زاهدان

تلفن کارگاه : 0511-8428690

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – خ احمداباد بخارائي 6 پ 23

تلفن دفتر مرکزی : 0511-8428690

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2800

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 200

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 140

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151134102

فاکس :

واحد تيرچه و بلوک محمدافغاني شهر نهبندان مجوز 4458 + شرکت تيرچه و بلوک محمدافغاني

واحد صنعتی تيرچه و بلوک محمدافغاني کد 4001252 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-ابتداي ج زابل -منطقه کارگاهي

ردیف : 78

شماره مجوز : 4458

تاریخ مجوز : 1381/09/17

نام واحد : تيرچه و بلوک محمدافغاني

کدشناسایی : 4001252

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-ابتداي ج زابل -منطقه کارگاهي

تلفن کارگاه : 0562622-2212

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان

تلفن دفتر مرکزی : 05626222212

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 497

ارزش ماشین داخلی : 143

کل کارکنان مجوزها : 12

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6000

زیربنا به مترمربع : 594

آب مصرفی به مترمکعب : 5

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 14

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 292000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :