واحد تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص شهر نهبندان مجوز 86/2065 + شرکت تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

واحد صنعتی تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص کد 4020174 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ

ردیف : 156

شماره مجوز : 86/2065

تاریخ مجوز : 1386/01/25

نام واحد : تولیدی شن و ماسه بلور سنگ نهبندانسهامی خاص

کدشناسایی : 4020174

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-کيلومتر 4 جاده سه فرسخ

تلفن کارگاه : 0562622-1539

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-خ شهداي3

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-1539

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3400

ارزش ماشین داخلی : 735

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 30000

زیربنا به مترمربع : 200

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 100

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس : فلاحی

واحد پلاستيک نسترن نهبندان شهر نهبندان مجوز 2932 + شرکت پلاستيک نسترن نهبندان

واحد صنعتی پلاستيک نسترن نهبندان کد 4012343 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 81

شماره مجوز : 2932

تاریخ مجوز : 1382/05/12

نام واحد : پلاستيک نسترن نهبندان

کدشناسایی : 4012343

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0562622-2398

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان – خ شهدا جنب -مقابل بانک رفاه کارگران

تلفن دفتر مرکزی : 6222398

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 834

ارزش ماشین داخلی : 261

کل کارکنان مجوزها : 3

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4465

زیربنا به مترمربع : 360

آب مصرفی به مترمکعب : 1

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي بادي

ظرفیت اسمی : 606.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151615316

فاکس :

واحد کاني جويان خراسان شهر نهبندان مجوز 24797 + شرکت کاني جويان خراسان

واحد صنعتی کاني جويان خراسان کد 4017333 شهرستان نهبندان آدرس بيرجند -کيلومتر95بيرجند-نهبندان

ردیف : 265

شماره مجوز : 24797

تاریخ مجوز : 1387/11/30

نام واحد : کاني جويان خراسان

کدشناسایی : 4017333

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : بيرجند -کيلومتر95بيرجند-نهبندان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد- بلوار سازمان اب بلوار ارشاد ارشاد 1 پلاک 2

تلفن دفتر مرکزی : 0511-7680261-8421435

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 1400

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 15000

زیربنا به مترمربع : 800

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 7

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع پودرهاي صنعتي ومعدني

ظرفیت اسمی : 20000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155012357

فاکس :

واحد طلوع ظفر عصر شهر نهبندان مجوز + شرکت طلوع ظفر عصر

واحد صنعتی طلوع ظفر عصر کد شهرستان نهبندان آدرس نهبندان- شهرک صنعتی

ردیف : 384

شماره مجوز :

تاریخ مجوز : 1390/12/15

نام واحد : طلوع ظفر عصر

کدشناسایی :

کد استان کارگاه (تهران = 17) :

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان- شهرک صنعتی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 600

ارزش ماشین داخلی :

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو :

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار :

زمین به متر مربع :

زیربنا به مترمربع :

آب مصرفی به مترمکعب :

توان برق به کیلووات :

گاز طبیعی به مترمکعب :

نفت گاز به مترمکعب :

نفت سیاه به مترمکعب :

نفت سفید به مترمکعب :

درصد پیشرفت :

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) :

شرح کد هشت رقمی محصول : رنگ ترافیک

ظرفیت اسمی :

نام واحد سنجش :

همراه :

فاکس :

واحد پوياي شوسف شهر نهبندان مجوز 85/8242 + شرکت پوياي شوسف

واحد صنعتی پوياي شوسف کد 4020735 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 133

شماره مجوز : 85/8242

تاریخ مجوز : 1385/04/10

نام واحد : پوياي شوسف

کدشناسایی : 4020735

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1378

ارزش ماشین داخلی : 380

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6065

زیربنا به مترمربع : 704

آب مصرفی به مترمکعب : 1260

توان برق به کیلووات : 35

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 114

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع کلوچه

ظرفیت اسمی : 600.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155625077

فاکس :

واحد خيزران منظر شهر نهبندان مجوز 86/4054 + شرکت خيزران منظر

واحد صنعتی خيزران منظر کد 4021171 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-کيلومتر 8 جاده بيرجند

ردیف : 164

شماره مجوز : 86/4054

تاریخ مجوز : 1386/02/18

نام واحد : خيزران منظر

کدشناسایی : 4021171

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-کيلومتر 8 جاده بيرجند

تلفن کارگاه : 0562625-3254

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2116

ارزش ماشین داخلی : 500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 28000

زیربنا به مترمربع : 130

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 80

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 3

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151615325

فاکس :

واحد حسن گوهرنسب شهر نهبندان مجوز 86/6416 + شرکت حسن گوهرنسب

واحد صنعتی حسن گوهرنسب کد 4020352 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 172

شماره مجوز : 86/6416

تاریخ مجوز : 1386/03/20

نام واحد : حسن گوهرنسب

کدشناسایی : 4020352

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه : 0561-4446499

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ شهيد محلاتي-محلاتي شرقي-پ156

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4446499

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 825

ارزش ماشین داخلی : 150

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2000

زیربنا به مترمربع : 441

آب مصرفی به مترمکعب : 1200

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 80

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : نخ ابريشم

ظرفیت اسمی : 40.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد عبداله وحيدنيا شهر نهبندان مجوز 86/23982 + شرکت عبداله وحيدنيا

واحد صنعتی عبداله وحيدنيا کد 4020429 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-دشت اکبرآباد

ردیف : 210

شماره مجوز : 86/23982

تاریخ مجوز : 1386/11/17

نام واحد : عبداله وحيدنيا

کدشناسایی : 4020429

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-دشت اکبرآباد

تلفن کارگاه : 09153618780

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-فلکه عاشوراخانه-منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-2347

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 100000

زیربنا به مترمربع : 1140

آب مصرفی به مترمکعب : 15000

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 1500

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 12000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09153618780

فاکس :

واحد عبدالناصر جمالزايي شهر نهبندان مجوز 10918 + شرکت عبدالناصر جمالزايي

واحد صنعتی عبدالناصر جمالزايي کد 4020028 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 283

شماره مجوز : 10918

تاریخ مجوز : 1388/05/25

نام واحد : عبدالناصر جمالزايي

کدشناسایی : 4020028

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان – بلوار امام جنب بيمارستان جديد منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 9151615220

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5400

ارزش ماشین داخلی : 2500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 18432

زیربنا به مترمربع : 663

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 400

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151615220

فاکس :

واحد تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان شهر نهبندان مجوز /3/3071 + شرکت تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان کد 4006088 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 55

شماره مجوز : /3/3071

تاریخ مجوز : 1378/12/21

نام واحد : تعاوني توليدي صنايع غذايي شکوکام نهبندان

کدشناسایی : 4006088

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0541241-2604

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان

تلفن دفتر مرکزی : 09153410566

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 876

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 19

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 756

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 200

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بن بن

ظرفیت اسمی : 810.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153410566

فاکس : تعطیل