واحد فردوس ناب شهر فردوس مجوز 7987 + شرکت فردوس ناب

واحد صنعتی فردوس ناب کد 4021379 شهرستان فردوس آدرس فردوس اسلاميه-بلوار آیت الله فردوسی پور

ردیف : 56

شماره مجوز : 7987

تاریخ مجوز : 1378/12/24

نام واحد : فردوس ناب

کدشناسایی : 4021379

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس اسلاميه-بلوار آیت الله فردوسی پور

تلفن کارگاه : 05342292197

آدرس دفتر مرکزی : فردوس اسلاميه

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 624

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 24

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 8000

زیربنا به مترمربع : 945

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : تمبرهندي ومشابه

ظرفیت اسمی : 150.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153228421

فاکس : تعطیل

واحد محسن عبدمجیری شهر فردوس مجوز 17156 + شرکت محسن عبدمجیری

واحد صنعتی محسن عبدمجیری کد 4021416 شهرستان فردوس آدرس فردوس-روستای حسین آباد

ردیف : 330

شماره مجوز : 17156

تاریخ مجوز : 1389/08/22

نام واحد : محسن عبدمجیری

کدشناسایی : 4021416

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-روستای حسین آباد

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ مطهري -مطهری 21 پ135

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2224522

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1850

ارزش ماشین داخلی : 500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2128

زیربنا به مترمربع : 518

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 5

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک ديواري

ظرفیت اسمی : 200000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155332851

فاکس :

واحد غلامرضا هروي شهر فردوس مجوز 29646 + شرکت غلامرضا هروي

واحد صنعتی غلامرضا هروي کد 4021620 شهرستان فردوس آدرس فردوس اسلاميه

ردیف : 159

شماره مجوز : 29646

تاریخ مجوز : 1386/02/02

نام واحد : غلامرضا هروي

کدشناسایی : 4021620

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس اسلاميه

تلفن کارگاه : 0534-2222637

آدرس دفتر مرکزی : فردوس اسلاميه

تلفن دفتر مرکزی : 05342222637

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 700

ارزش ماشین داخلی : 300

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 900

زیربنا به مترمربع : 162

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 15

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 30000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09365236799

فاکس :

واحد نويدفردوس شهر فردوس مجوز 9-88 + شرکت نويدفردوس

واحد صنعتی نويدفردوس کد 4021366 شهرستان فردوس آدرس فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435

ردیف : 17

شماره مجوز : 9-88

تاریخ مجوز : 1372/04/05

نام واحد : نويدفردوس

کدشناسایی : 4021366

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435

تلفن کارگاه : 0

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 90

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 19

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2634

زیربنا به مترمربع : 890

آب مصرفی به مترمکعب : 2800

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد سید حسین انوشه شهر فردوس مجوز 12299 + شرکت سید حسین انوشه

واحد صنعتی سید حسین انوشه کد 4021570 شهرستان فردوس آدرس فردوس – منطقه مجاز

ردیف : 323

شماره مجوز : 12299

تاریخ مجوز : 1389/06/21

نام واحد : سید حسین انوشه

کدشناسایی : 4021570

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – منطقه مجاز

تلفن کارگاه : 2110149

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – بلوار طبرسی بین 19 و 21

تلفن دفتر مرکزی : 0511-2110149

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3260

ارزش ماشین داخلی : 1150

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1980

زیربنا به مترمربع : 577

آب مصرفی به مترمکعب : 300

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 8

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ابگرمکن ديواري گازي

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : دستگاه

همراه : 09156530257حسین زاده

فاکس :

واحد فراز پلیمر فردوس شهر فردوس مجوز 2827 + شرکت فراز پلیمر فردوس

واحد صنعتی فراز پلیمر فردوس کد 4021197 شهرستان فردوس آدرس فردوس-شهرک صنعتي

ردیف : 347

شماره مجوز : 2827

تاریخ مجوز : 1390/01/31

نام واحد : فراز پلیمر فردوس

کدشناسایی : 4021197

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 05342322180-6

آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ خولیعصر-بالاتر از پارک ساعی-بن بست گل ساختمان گل طبقه 3 واحد 304

تلفن دفتر مرکزی : 021-88652012-6

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 65000

ارزش ماشین داخلی : 4300

کل کارکنان مجوزها : 28

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 4804

زمین به متر مربع : 79623

زیربنا به مترمربع : 4064

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 1000

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 200000

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : لوله واتصالات پلي اتيلن

ظرفیت اسمی : 11500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 091247668519384690308

فاکس :

واحد کیمیاکاران فردوس شهر فردوس مجوز 5307 + شرکت کیمیاکاران فردوس

واحد صنعتی کیمیاکاران فردوس کد 4021475 شهرستان فردوس آدرس فردوس -شهرک صنعتي

ردیف : 314

شماره مجوز : 5307

تاریخ مجوز : 1389/03/05

نام واحد : کیمیاکاران فردوس

کدشناسایی : 4021475

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس -شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 5342322054

آدرس دفتر مرکزی : تهران ونک-خ ملاصدرا-جنب بانک ملت-ساختمان پزشکان85پ109ط6 واحد602

تلفن دفتر مرکزی : 021-88048123

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 22000

ارزش ماشین داخلی : 20000

کل کارکنان مجوزها : 14

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9875

زیربنا به مترمربع : 480

آب مصرفی به مترمکعب : 30000

توان برق به کیلووات : 250

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 160

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسيد سولفوريک

ظرفیت اسمی : 24000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153142520

فاکس :

واحد فردوس بتون شهر فردوس مجوز 23833 + شرکت فردوس بتون

واحد صنعتی فردوس بتون کد 4021470 شهرستان فردوس آدرس فردوس شهرک صنعتي

ردیف : 107

شماره مجوز : 23833

تاریخ مجوز : 1384/05/19

نام واحد : فردوس بتون

کدشناسایی : 4021470

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس شهرک صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 700

ارزش ماشین داخلی : 360

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 6000

زیربنا به مترمربع : 540

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کفپوش سيماني -موزائيک

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه :

فاکس : وثیق مقدم

واحد تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس شهر فردوس مجوز 25140 + شرکت تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس

واحد صنعتی تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس کد 4021404 شهرستان فردوس آدرس فردوس – خ مطهري منزل مجمد واله

ردیف : 121

شماره مجوز : 25140

تاریخ مجوز : 1384/10/14

نام واحد : تعاوني توليد قطعات پلاستيکي پيوند فردوس

کدشناسایی : 4021404

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – خ مطهري منزل مجمد واله

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – خ مطهري منزل مجمد واله

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 250

ارزش ماشین داخلی : 165

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 150

زیربنا به مترمربع : 100

آب مصرفی به مترمکعب : 300

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع ورقهاي پلاستيکي

ظرفیت اسمی : 200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151613287

فاکس :

واحد خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس شهر فردوس مجوز 87/8076 + شرکت خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس

واحد صنعتی خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس کد 4021852 شهرستان فردوس آدرس فردوس-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 233

شماره مجوز : 87/8076

تاریخ مجوز : 1387/04/15

نام واحد : خدمات مهندسي افتخار سازه فردوس

کدشناسایی : 4021852

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-اسلاميه-سرپل نجاتي-جنب منبع آب مرکزي-شرکت افتخارسازه-کد پستی9773118616

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2293201

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1168

ارزش ماشین داخلی : 200

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2355

زیربنا به مترمربع : 380

آب مصرفی به مترمکعب : 1000

توان برق به کیلووات : 18

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 8

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 15

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 375000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 091533400709155340189

فاکس :