واحد حسينعلي عباسپور شهر بيرجند مجوز 23865 + شرکت حسينعلي عباسپور

واحد صنعتی حسينعلي عباسپور کد 4020118 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند -دشت بجد ردیف : 262 شماره مجوز : 23865 تاریخ مجوز : 1387/11/15 نام واحد : حسينعلي عباس..

ادامه مطلب

واحد فراوري گرانيت کيمياي بيرجند شهر بيرجند مجوز 12379 + شرکت فراوري گرانيت کيمياي بيرجند

واحد صنعتی فراوري گرانيت کيمياي بيرجند کد 4020021 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر11 جاده کرمان-شهرک صنعتي ردیف : 117 شماره مجوز : 12379 تاریخ مجوز..

ادامه مطلب

واحد محمد عباسی شهر بيرجند مجوز 17896 + شرکت محمد عباسی

واحد صنعتی محمد عباسی کد 4022033 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-امیر آباد-خالق آباد ردیف : 296 شماره مجوز : 17896 تاریخ مجوز : 1388/09/04 نام واحد :..

ادامه مطلب

واحد مرکز آموزش 04 بيرجند شهر بيرجند مجوز 14015 + شرکت مرکز آموزش 04 بيرجند

واحد صنعتی مرکز آموزش 04 بيرجند کد 4011778 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – خ ارتش -مرکز آموزش 04 بيرجند-مجتمع رفاهي ميلاد ردیف : 50 شماره مجوز..

ادامه مطلب

واحد پرویز سبزه بین شهر بيرجند مجوز 2092 + شرکت پرویز سبزه بین

واحد صنعتی پرویز سبزه بین کد 4019983 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 312 شماره مجوز : 2092 تاریخ مجوز : 1389/01/22 نام واحد : پ..

ادامه مطلب

واحد جرمهاي نسوز خراسان شهر بيرجند مجوز 86/20846 + شرکت جرمهاي نسوز خراسان

واحد صنعتی جرمهاي نسوز خراسان کد 4020266 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي-فاز 2 ردیف : 202 شماره مجوز : 86/20846 تاریخ مجوز : 1386/10/02 نام واحد :..

ادامه مطلب

واحد علی رخشانی و نورمحمد کارگر شهر بيرجند مجوز 3766 + شرکت علی رخشانی و نورمحمد کارگر

واحد صنعتی علی رخشانی و نورمحمد کارگر کد 4015182 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند- کيلومتر30 جاده کرمان-ناحيه صنعتي خوسف ردیف : 76 شماره مجوز : 3766 تاری..

ادامه مطلب

واحد علي اکبر کريم پورفرد شهر بيرجند مجوز 85/1102 + شرکت علي اکبر کريم پورفرد

واحد صنعتی علي اکبر کريم پورفرد کد 4020578 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر7 جاده بيرجند-خوسف-جنب روستاي شمس آباد ردیف : 139 شماره مجوز : 85/1102 تاریخ مجوز : 1385/05/16 ..

ادامه مطلب

واحد مرمر بتون شهر بيرجند مجوز 87/6399 + شرکت مرمر بتون

واحد صنعتی مرمر بتون کد 4021104 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بعد از پمپ بنزين معصوميه-فرعي سوم ردیف : 230 شماره مجوز : 87/6399 تاریخ مجوز : 1387/03/23 نا..

ادامه مطلب

واحد سنگبري محمدعلي بوشادي شهر بيرجند مجوز 13618 + شرکت سنگبري محمدعلي بوشادي

واحد صنعتی سنگبري محمدعلي بوشادي کد 4001313 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – کيلومتر 12 جاده مشهد ردیف : 8 شماره مجوز : 13618 تاریخ مجوز : 13..

ادامه مطلب