واحد حسينعلي عباسپور شهر بيرجند مجوز 23865 + شرکت حسينعلي عباسپور

واحد صنعتی حسينعلي عباسپور کد 4020118 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند -دشت بجد

ردیف : 262

شماره مجوز : 23865

تاریخ مجوز : 1387/11/15

نام واحد : حسينعلي عباسپور

کدشناسایی : 4020118

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند -دشت بجد

تلفن کارگاه : 9151611237

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند -بيرجند-سجادشهر-خ 15خرداد-پ294

تلفن دفتر مرکزی : 5614445682

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6530

ارزش ماشین داخلی : 5600

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 40000

زیربنا به مترمربع : 216

آب مصرفی به مترمکعب : 13000

توان برق به کیلووات : 330

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 545

نفت سیاه به مترمکعب : 720

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اسفالت

ظرفیت اسمی : 400000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611237

فاکس :

واحد فراوري گرانيت کيمياي بيرجند شهر بيرجند مجوز 12379 + شرکت فراوري گرانيت کيمياي بيرجند

واحد صنعتی فراوري گرانيت کيمياي بيرجند کد 4020021 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر11 جاده کرمان-شهرک صنعتي

ردیف : 117

شماره مجوز : 12379

تاریخ مجوز : 1384/08/30

نام واحد : فراوري گرانيت کيمياي بيرجند

کدشناسایی : 4020021

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-کيلومتر11 جاده کرمان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0561-2510096

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ معلم-بين معلم10و12-پ133جنب بانک ملت

تلفن دفتر مرکزی : 05612500000-2504193

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 19918

ارزش ماشین داخلی : 1745

کل کارکنان مجوزها : 35

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 1155

زمین به متر مربع : 25644

زیربنا به مترمربع : 4167

آب مصرفی به مترمکعب : 13000

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 100.00000

نام واحد سنجش : هزار متر مربع

همراه : 09151611934

فاکس : حائری

واحد محمد عباسی شهر بيرجند مجوز 17896 + شرکت محمد عباسی

واحد صنعتی محمد عباسی کد 4022033 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-امیر آباد-خالق آباد

ردیف : 296

شماره مجوز : 17896

تاریخ مجوز : 1388/09/04

نام واحد : محمد عباسی

کدشناسایی : 4022033

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-امیر آباد-خالق آباد

تلفن کارگاه : 5612309190

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-مفتح 9-پلاک 167

تلفن دفتر مرکزی : 5612251145

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 320

ارزش ماشین داخلی : 300

کل کارکنان مجوزها : 3

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 270

آب مصرفی به مترمکعب : 84

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 6

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي تزريقي

ظرفیت اسمی : 750.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153614568

فاکس :

واحد مرکز آموزش 04 بيرجند شهر بيرجند مجوز 14015 + شرکت مرکز آموزش 04 بيرجند

واحد صنعتی مرکز آموزش 04 بيرجند کد 4011778 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – خ ارتش -مرکز آموزش 04 بيرجند-مجتمع رفاهي ميلاد

ردیف : 50

شماره مجوز : 14015

تاریخ مجوز : 1378/02/19

نام واحد : مرکز آموزش 04 بيرجند

کدشناسایی : 4011778

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – خ ارتش -مرکز آموزش 04 بيرجند-مجتمع رفاهي ميلاد

تلفن کارگاه : 0561-2234111

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-مرکز آموزش 04

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2234111

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 283

ارزش ماشین داخلی : 126.7

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2000

زیربنا به مترمربع : 450

آب مصرفی به مترمکعب : 1500

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع کيک وبيسکويت وکلوچه

ظرفیت اسمی : 484.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915163996709151511407

فاکس : تعطیل

واحد پرویز سبزه بین شهر بيرجند مجوز 2092 + شرکت پرویز سبزه بین

واحد صنعتی پرویز سبزه بین کد 4019983 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 312

شماره مجوز : 2092

تاریخ مجوز : 1389/01/22

نام واحد : پرویز سبزه بین

کدشناسایی : 4019983

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 7 جاده کرمان-جنب دسته گرد

تلفن دفتر مرکزی : 5614321865

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 7150

ارزش ماشین داخلی : 900

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9000

زیربنا به مترمربع : 1500

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 50

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع تريلرونيم تريلراتاق ونيم اتاق براي پشت وسايل نقليه

ظرفیت اسمی : 60.00000

نام واحد سنجش : دستگاه

همراه : 09155611764

فاکس :

واحد جرمهاي نسوز خراسان شهر بيرجند مجوز 86/20846 + شرکت جرمهاي نسوز خراسان

واحد صنعتی جرمهاي نسوز خراسان کد 4020266 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي-فاز 2

ردیف : 202

شماره مجوز : 86/20846

تاریخ مجوز : 1386/10/02

نام واحد : جرمهاي نسوز خراسان

کدشناسایی : 4020266

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي-فاز 2

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-خ احمدآباد-خ ابوذر-ک ابوذر1-پ69

تلفن دفتر مرکزی : 0511-8436698-9

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2600

ارزش ماشین داخلی : 400

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4591

زیربنا به مترمربع : 1405

آب مصرفی به مترمکعب : 150

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 14

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : جرمها ومواد ويژه نسوز

ظرفیت اسمی : 6700.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155153916

فاکس :

واحد علی رخشانی و نورمحمد کارگر شهر بيرجند مجوز 3766 + شرکت علی رخشانی و نورمحمد کارگر

واحد صنعتی علی رخشانی و نورمحمد کارگر کد 4015182 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند- کيلومتر30 جاده کرمان-ناحيه صنعتي خوسف

ردیف : 76

شماره مجوز : 3766

تاریخ مجوز : 1381/08/04

نام واحد : علی رخشانی و نورمحمد کارگر

کدشناسایی : 4015182

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند- کيلومتر30 جاده کرمان-ناحيه صنعتي خوسف

تلفن کارگاه : 0562422-3924

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ پاسداران-ميدان جانبازان-خ12 فروردين-پ24

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4442840

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3560

ارزش ماشین داخلی : 1500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4250

زیربنا به مترمربع : 460

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 5

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

ظرفیت اسمی : 20000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155620535

فاکس :

واحد علي اکبر کريم پورفرد شهر بيرجند مجوز 85/1102 + شرکت علي اکبر کريم پورفرد

واحد صنعتی علي اکبر کريم پورفرد کد 4020578 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر7 جاده بيرجند-خوسف-جنب روستاي شمس آباد

ردیف : 139

شماره مجوز : 85/1102

تاریخ مجوز : 1385/05/16

نام واحد : علي اکبر کريم پورفرد

کدشناسایی : 4020578

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-کيلومتر7 جاده بيرجند-خوسف-جنب روستاي شمس آباد

تلفن کارگاه : 0561-2510262-2510259

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ جمهوري اسلامي-جمهوري اسلامي25-پ232

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2231993-4

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 3545

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 250

آب مصرفی به مترمکعب : 16800

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 120000.00000

نام واحد سنجش : مترمکعب

همراه : 09151611844

فاکس :

واحد مرمر بتون شهر بيرجند مجوز 87/6399 + شرکت مرمر بتون

واحد صنعتی مرمر بتون کد 4021104 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بعد از پمپ بنزين معصوميه-فرعي سوم

ردیف : 230

شماره مجوز : 87/6399

تاریخ مجوز : 1387/03/23

نام واحد : مرمر بتون

کدشناسایی : 4021104

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بعد از پمپ بنزين معصوميه-فرعي سوم

تلفن کارگاه : 9155089012

آدرس دفتر مرکزی : بیرجند-توحید44 پ38

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2222322

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3130

ارزش ماشین داخلی : 1000

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 8

آب مصرفی به مترمکعب : 20000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 80

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915115077409155610547

فاکس :

واحد سنگبري محمدعلي بوشادي شهر بيرجند مجوز 13618 + شرکت سنگبري محمدعلي بوشادي

واحد صنعتی سنگبري محمدعلي بوشادي کد 4001313 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – کيلومتر 12 جاده مشهد

ردیف : 8

شماره مجوز : 13618

تاریخ مجوز : 1370/02/14

نام واحد : سنگبري محمدعلي بوشادي

کدشناسایی : 4001313

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – کيلومتر 12 جاده مشهد

تلفن کارگاه : 0561-2238650

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ مدرس18-پ2

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2238650

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 48

ارزش ماشین داخلی : 100

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 0

زیربنا به مترمربع : 0

آب مصرفی به مترمکعب : 240

توان برق به کیلووات : 180

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 3

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

ظرفیت اسمی : 12000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151614070

فاکس :