واحد سوگل پلاستیک بیرجند شهر بيرجند مجوز 22386 + شرکت سوگل پلاستیک بیرجند

واحد صنعتی سوگل پلاستیک بیرجند کد 4020676 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 303

شماره مجوز : 22386

تاریخ مجوز : 1388/11/11

نام واحد : سوگل پلاستیک بیرجند

کدشناسایی : 4020676

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ جواديه-پ37

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2224112

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3700

ارزش ماشین داخلی : 2000

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4544

زیربنا به مترمربع : 500

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : فيلم پلاستيکي

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625073

فاکس :

واحد جواد محمودي شهر بيرجند مجوز 6106 + شرکت جواد محمودي

واحد صنعتی جواد محمودي کد 4020186 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 106

شماره مجوز : 6106

تاریخ مجوز : 1384/05/03

نام واحد : جواد محمودي

کدشناسایی : 4020186

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 5612510111

آدرس دفتر مرکزی : بین مدرس 27و29-شومینه سرای هنر

تلفن دفتر مرکزی : 5614437700

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1000

ارزش ماشین داخلی : 350

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1938

زیربنا به مترمربع : 585

آب مصرفی به مترمکعب : 40

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 8

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : مصنوعات سنگي

ظرفیت اسمی : 400.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151613919

فاکس : تعطیل

واحد حسین ماجدی شهر بيرجند مجوز 87/7179 + شرکت حسین ماجدی

واحد صنعتی حسین ماجدی کد 4020548 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي-تلاش غربی5

ردیف : 232

شماره مجوز : 87/7179

تاریخ مجوز : 1387/04/04

نام واحد : حسین ماجدی

کدشناسایی : 4020548

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي-تلاش غربی5

تلفن کارگاه : 5612255176

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی : 4432302

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 12500

ارزش ماشین داخلی : 3582

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9766

زیربنا به مترمربع : 2278

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 30

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کباب لقمه

ظرفیت اسمی : 250.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153617787

فاکس :

واحد تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران شهر بيرجند مجوز 22749 + شرکت تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران

واحد صنعتی تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران کد 4021068 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 258

شماره مجوز : 22749

تاریخ مجوز : 1387/10/30

نام واحد : تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران

کدشناسایی : 4021068

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 021-88639908

آدرس دفتر مرکزی : تهران-يوسف آباد-خ سلماس-جنب بانک ملت-شماره57-طبقه سوم-واحد5

تلفن دفتر مرکزی : 021-88639908

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 8700

ارزش ماشین داخلی : 4000

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20472

زیربنا به مترمربع : 450

آب مصرفی به مترمکعب : 11000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 1500

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 1000

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : امولسيون قيرترکيب اب وقير

ظرفیت اسمی : 27500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 091799898709151110592

فاکس :

واحد سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي شهر بيرجند مجوز 19140 + شرکت سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي

واحد صنعتی سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي کد 4020463 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بعد از پمپ بنزين-حاجي آباد

ردیف : 256

شماره مجوز : 19140

تاریخ مجوز : 1387/09/16

نام واحد : سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي

کدشناسایی : 4020463

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بعد از پمپ بنزين-حاجي آباد

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 7 جاده کرمان-روستای حاجی آباد انتهای خ ولیعصر خ 20 متری

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2257600

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 406

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1200

زیربنا به مترمربع : 435

آب مصرفی به مترمکعب : 224

توان برق به کیلووات : 16

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پاک کردن وبسته بندي حبوبات

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153635475

فاکس :

واحد مهندسي بازرگاني توسعه صنايع معين صدرا شهر بيرجند مجوز 25012 + شرکت مهندسي بازرگاني توسعه صنايع معين صدرا

واحد صنعتی مهندسي بازرگاني توسعه صنايع معين صدرا کد 4020660 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند

ردیف : 267

شماره مجوز : 25012

تاریخ مجوز : 1387/12/03

نام واحد : مهندسي بازرگاني توسعه صنايع معين صدرا

کدشناسایی : 4020660

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند

تلفن کارگاه : 09123077602

آدرس دفتر مرکزی : تهران-اتوبان صدرقيطريه-ميدان چيذرساختمان بانک صادرات-ط2واحد7

تلفن دفتر مرکزی : 021-22674848-9

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5865

ارزش ماشین داخلی : 1600

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4551

زیربنا به مترمربع : 1741

آب مصرفی به مترمکعب : 400

توان برق به کیلووات : 230

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 18

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع ساختمانهاي پيش ساخته بخش عمده آنهافلزي باشد

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09126954470

فاکس :

واحد آرد سفيد گلبرگ شهر بيرجند مجوز 17948 + شرکت آرد سفيد گلبرگ

واحد صنعتی آرد سفيد گلبرگ کد 4020539 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 126

شماره مجوز : 17948

تاریخ مجوز : 1384/12/08

نام واحد : آرد سفيد گلبرگ

کدشناسایی : 4020539

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 0561-2222662

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2222662

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 25813

ارزش ماشین داخلی : 12342

کل کارکنان مجوزها : 40

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 24000

زیربنا به مترمربع : 8600

آب مصرفی به مترمکعب : 8460

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اردگندم نوع والسي

ظرفیت اسمی : 150000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155618589

فاکس : تعطیل

واحد توليدي نگين پوشاک بيرجند شهر بيرجند مجوز 4650 + شرکت توليدي نگين پوشاک بيرجند

واحد صنعتی توليدي نگين پوشاک بيرجند کد 4014395 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-خ غفاري-دهخداي7-پ7

ردیف : 70

شماره مجوز : 4650

تاریخ مجوز : 1380/11/20

نام واحد : توليدي نگين پوشاک بيرجند

کدشناسایی : 4014395

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-خ غفاري-دهخداي7-پ7

تلفن کارگاه : 09151614710-4446640

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند – خ مدرس 13 نبش چهارراه پلاک 44

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 238

ارزش ماشین داخلی : 114

کل کارکنان مجوزها : 29

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 300

زیربنا به مترمربع : 200

آب مصرفی به مترمکعب : 140

توان برق به کیلووات : 11

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 30

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع شلوار مردانه

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151614710

فاکس :

واحد غلامرضاکاظمي شهر بيرجند مجوز 86/19137 + شرکت غلامرضاکاظمي

واحد صنعتی غلامرضاکاظمي کد 4007574 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند-فاز2شيميايي

ردیف : 199

شماره مجوز : 86/19137

تاریخ مجوز : 1386/09/11

نام واحد : غلامرضاکاظمي

کدشناسایی : 4007574

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند-فاز2شيميايي

تلفن کارگاه : 0511-881237

آدرس دفتر مرکزی : مشهدقاسم آبادفلاحي84يوسفي9پ 17

تلفن دفتر مرکزی : 0511-881237

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1500

ارزش ماشین داخلی : 490

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4237

زیربنا به مترمربع : 436

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : قطعات پلاستيکي تزريقي

ظرفیت اسمی : 230.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

واحد ایران کاوش شهر بيرجند مجوز 21955 + شرکت ایران کاوش

واحد صنعتی ایران کاوش کد 4020161 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند

ردیف : 337

شماره مجوز : 21955

تاریخ مجوز : 1389/10/27

نام واحد : ایران کاوش

کدشناسایی : 4020161

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي بيرجند

تلفن کارگاه : 09155412987

آدرس دفتر مرکزی : تهران-بزرگراه آفريقا-خ شهيد ناصري-پ48-طبقه10-واحد32

تلفن دفتر مرکزی : 021-88881564

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 105717

ارزش ماشین داخلی : 10000

کل کارکنان مجوزها : 30

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 5100

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 12749

زیربنا به مترمربع : 5555

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 1000

گاز طبیعی به مترمکعب : 70000

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : لوله واتصالات پلي اتيلن

ظرفیت اسمی : 8000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09121129207

فاکس :