واحد سوگل پلاستیک بیرجند شهر بيرجند مجوز 22386 + شرکت سوگل پلاستیک بیرجند

واحد صنعتی سوگل پلاستیک بیرجند کد 4020676 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 303

شماره مجوز : 22386

تاریخ مجوز : 1388/11/11

نام واحد : سوگل پلاستیک بیرجند

کدشناسایی : 4020676

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ جواديه-پ37

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2224112

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3700

ارزش ماشین داخلی : 2000

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4544

زیربنا به مترمربع : 500

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : فيلم پلاستيکي

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625073

فاکس :

واحد بنه سبز امین سهامی خاص شهر قائنات مجوز 1031/89/21220 + شرکت بنه سبز امین سهامی خاص

واحد صنعتی بنه سبز امین سهامی خاص کد 4017964 شهرستان قائنات آدرس قاين – مقابل پليس راه-کيلومتر4 جاده روستاي شيرمرغ

ردیف : 336

شماره مجوز : 1031/89/21220

تاریخ مجوز : 1389/10/18

نام واحد : بنه سبز امین سهامی خاص

کدشناسایی : 4017964

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قاين – مقابل پليس راه-کيلومتر4 جاده روستاي شيرمرغ

تلفن کارگاه : 0562524-1180-2

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خ بهشتی-بهشتی10پ29

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 12000

ارزش ماشین داخلی : 3206

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 5000

زیربنا به مترمربع : 3100

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 36

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 7

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : خشک کردن پسته

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625536

فاکس :

واحد جواد محمودي شهر بيرجند مجوز 6106 + شرکت جواد محمودي

واحد صنعتی جواد محمودي کد 4020186 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 106

شماره مجوز : 6106

تاریخ مجوز : 1384/05/03

نام واحد : جواد محمودي

کدشناسایی : 4020186

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 5612510111

آدرس دفتر مرکزی : بین مدرس 27و29-شومینه سرای هنر

تلفن دفتر مرکزی : 5614437700

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1000

ارزش ماشین داخلی : 350

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1938

زیربنا به مترمربع : 585

آب مصرفی به مترمکعب : 40

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 8

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : مصنوعات سنگي

ظرفیت اسمی : 400.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151613919

فاکس : تعطیل

واحد ابراهیم ابراهیمی شهر فردوس مجوز 5173 + شرکت ابراهیم ابراهیمی

واحد صنعتی ابراهیم ابراهیمی کد 4021452 شهرستان فردوس آدرس فردوس-کيلومتر3 جاده سرايان

ردیف : 350

شماره مجوز : 5173

تاریخ مجوز : 1390/03/02

نام واحد : ابراهیم ابراهیمی

کدشناسایی : 4021452

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-کيلومتر3 جاده سرايان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ شهدا نبش ميدان شهيد صبوري

تلفن دفتر مرکزی : 5342223256

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2400

ارزش ماشین داخلی : 250

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 800

آب مصرفی به مترمکعب : 10000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 75

نفت سیاه به مترمکعب : 150

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09151342393

فاکس :

واحد حسین ماجدی شهر بيرجند مجوز 87/7179 + شرکت حسین ماجدی

واحد صنعتی حسین ماجدی کد 4020548 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي-تلاش غربی5

ردیف : 232

شماره مجوز : 87/7179

تاریخ مجوز : 1387/04/04

نام واحد : حسین ماجدی

کدشناسایی : 4020548

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي-تلاش غربی5

تلفن کارگاه : 5612255176

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی : 4432302

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 12500

ارزش ماشین داخلی : 3582

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9766

زیربنا به مترمربع : 2278

آب مصرفی به مترمکعب : 600

توان برق به کیلووات : 100

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 30

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کباب لقمه

ظرفیت اسمی : 250.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153617787

فاکس :

واحد غلامرضا مرادي حسين آباد شهر فردوس مجوز 8135 + شرکت غلامرضا مرادي حسين آباد

واحد صنعتی غلامرضا مرادي حسين آباد کد 4021173 شهرستان فردوس آدرس فردوس-روستای حسین آباد

ردیف : 276

شماره مجوز : 8135

تاریخ مجوز : 1388/04/11

نام واحد : غلامرضا مرادي حسين آباد

کدشناسایی : 4021173

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-روستای حسین آباد

تلفن کارگاه : 09153139031

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-میدان کشاورز-ابتدای 17 شهریور

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2230811-2

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 4000

ارزش ماشین داخلی : 1600

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 50000

زیربنا به مترمربع : 2526

آب مصرفی به مترمکعب : 6000

توان برق به کیلووات : 335

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 75

نفت سیاه به مترمکعب : 1100

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 9153139031

فاکس :

واحد جعفر علي آبادي شهر قائنات مجوز 11046 + شرکت جعفر علي آبادي

واحد صنعتی جعفر علي آبادي کد 4020251 شهرستان قائنات آدرس قائنات-حاجي آباد زيرکوه-ناحيه صنعتي

ردیف : 237

شماره مجوز : 11046

تاریخ مجوز : 1387/05/30

نام واحد : جعفر علي آبادي

کدشناسایی : 4020251

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-حاجي آباد زيرکوه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : قائنات-حاجي آباد زيرکوه-بلوار جهاد-جهاد4-جنب اداره برق

تلفن دفتر مرکزی : 0562563-3888

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1178

ارزش ماشین داخلی : 370

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 492

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 2

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 150000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :

واحد حسين طالبي شهر قائنات مجوز 18003 + شرکت حسين طالبي

واحد صنعتی حسين طالبي کد 4020255 شهرستان قائنات آدرس قائنات-جاده پهنايي-کيلومتر3

ردیف : 125

شماره مجوز : 18003

تاریخ مجوز : 1384/12/08

نام واحد : حسين طالبي

کدشناسایی : 4020255

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-جاده پهنايي-کيلومتر3

تلفن کارگاه : 09155615231

آدرس دفتر مرکزی : قاين-بلوار بهشتي-بعد از زيرگذر

تلفن دفتر مرکزی : 0562522-9790

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 650

ارزش ماشین داخلی : 120

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 240

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 25

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 75000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 0915561523109153612791

فاکس : قهرمانی

واحد اربعه شهر فردوس مجوز 9-26 + شرکت اربعه

واحد صنعتی اربعه کد 4021363 شهرستان فردوس آدرس فردوس -انتهاي شاهدسه راه طبس تل:2176انتهاي خ فرهنگ ت

ردیف : 1

شماره مجوز : 9-26

تاریخ مجوز : 1360/12/22

نام واحد : اربعه

کدشناسایی : 4021363

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس -انتهاي شاهدسه راه طبس تل:2176انتهاي خ فرهنگ ت

تلفن کارگاه : 5342298040

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 76

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 23

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 27000

زیربنا به مترمربع : 1650

آب مصرفی به مترمکعب : 6875

توان برق به کیلووات : 75

گاز طبیعی به مترمکعب : 6000

نفت گاز به مترمکعب : 6

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع نخ پشمي الياف بلند

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151342579

فاکس :

واحد تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران شهر بيرجند مجوز 22749 + شرکت تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران

واحد صنعتی تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران کد 4021068 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي

ردیف : 258

شماره مجوز : 22749

تاریخ مجوز : 1387/10/30

نام واحد : تولید و فرآوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران

کدشناسایی : 4021068

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه : 021-88639908

آدرس دفتر مرکزی : تهران-يوسف آباد-خ سلماس-جنب بانک ملت-شماره57-طبقه سوم-واحد5

تلفن دفتر مرکزی : 021-88639908

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 8700

ارزش ماشین داخلی : 4000

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20472

زیربنا به مترمربع : 450

آب مصرفی به مترمکعب : 11000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 1500

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 1000

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : امولسيون قيرترکيب اب وقير

ظرفیت اسمی : 27500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 091799898709151110592

فاکس :