واحد گرانيت قدس شهر نهبندان مجوز 1114 + شرکت گرانيت قدس

واحد صنعتی گرانيت قدس کد 4018905 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي ردیف : 88 شماره مجوز : 1114 تاریخ مجوز : 1383/01/16 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد حسينعلي عباسپور شهر بيرجند مجوز 23865 + شرکت حسينعلي عباسپور

واحد صنعتی حسينعلي عباسپور کد 4020118 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند -دشت بجد ردیف : 262 شماره مجوز : 23865 تاریخ مجوز : 1387/11/15 نام واحد : حسينعلي عباس..

ادامه مطلب

واحد گرانيت ياقوت سبز پايدار شهر نهبندان مجوز 13503 + شرکت گرانيت ياقوت سبز پايدار

واحد صنعتی گرانيت ياقوت سبز پايدار کد 4020965 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي ردیف : 241 شماره مجوز : 13503 تاریخ مجوز : 1387/07/04 نام واحد : گراني..

ادامه مطلب

واحد فراوري گرانيت کيمياي بيرجند شهر بيرجند مجوز 12379 + شرکت فراوري گرانيت کيمياي بيرجند

واحد صنعتی فراوري گرانيت کيمياي بيرجند کد 4020021 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-کيلومتر11 جاده کرمان-شهرک صنعتي ردیف : 117 شماره مجوز : 12379 تاریخ مجوز..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان شهر نهبندان مجوز 86/12069 + شرکت تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان کد 4020289 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل ردیف : 186 شمار..

ادامه مطلب

واحد محمد عباسی شهر بيرجند مجوز 17896 + شرکت محمد عباسی

واحد صنعتی محمد عباسی کد 4022033 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-امیر آباد-خالق آباد ردیف : 296 شماره مجوز : 17896 تاریخ مجوز : 1388/09/04 نام واحد :..

ادامه مطلب

واحد مرکز آموزش 04 بيرجند شهر بيرجند مجوز 14015 + شرکت مرکز آموزش 04 بيرجند

واحد صنعتی مرکز آموزش 04 بيرجند کد 4011778 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – خ ارتش -مرکز آموزش 04 بيرجند-مجتمع رفاهي ميلاد ردیف : 50 شماره مجوز..

ادامه مطلب

واحد پنبه پاک کني سفيدگل سرايان شهر سرايان مجوز 85/8911 + شرکت پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

واحد صنعتی پنبه پاک کني سفيدگل سرايان کد 4020734 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان ردیف : 135 شماره مجوز : 85/8911 تاریخ مجوز : 1385/04/18 ..

ادامه مطلب

واحد رمضان حیدری پردون شهر قائنات مجوز 15862 + شرکت رمضان حیدری پردون

واحد صنعتی رمضان حیدری پردون کد 4020843 شهرستان قائنات آدرس قائنات-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 362 شماره مجوز : 15862 تاریخ مجوز : 1390/07/25 نام واحد : رمض..

ادامه مطلب

واحد پرویز سبزه بین شهر بيرجند مجوز 2092 + شرکت پرویز سبزه بین

واحد صنعتی پرویز سبزه بین کد 4019983 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 312 شماره مجوز : 2092 تاریخ مجوز : 1389/01/22 نام واحد : پ..

ادامه مطلب