واحد حسين هاشم زئي شهر فردوس مجوز 1251 + شرکت حسين هاشم زئي

واحد صنعتی حسين هاشم زئي کد 4021525 شهرستان فردوس آدرس فردوس کيلومتر 6 جاده سرايان ردیف : 45 شماره مجوز : 1251 تاریخ مجوز : 1377/03/31 نام واحد : حس..

ادامه مطلب