واحد گرانيت قدس شهر نهبندان مجوز 1114 + شرکت گرانيت قدس

واحد صنعتی گرانيت قدس کد 4018905 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي

ردیف : 88

شماره مجوز : 1114

تاریخ مجوز : 1383/01/16

نام واحد : گرانيت قدس

کدشناسایی : 4018905

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان – شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – بلوار شهید منتظری آپارتمان های تک آستان قدس-ط 3 واحد327-328

تلفن دفتر مرکزی : 5118426050

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 6825

ارزش ماشین داخلی : 3300

کل کارکنان مجوزها : 14

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 19200

زیربنا به مترمربع : 1664

آب مصرفی به مترمکعب : 15000

توان برق به کیلووات : 800

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 37

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 60000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09155061290

فاکس :

واحد تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان شهر نهبندان مجوز 86/12069 + شرکت تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان کد 4020289 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل

ردیف : 186

شماره مجوز : 86/12069

تاریخ مجوز : 1386/06/05

نام واحد : تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

کدشناسایی : 4020289

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان-ميدان امام-مغازه حاج صولت عباسي

تلفن دفتر مرکزی : 0562622-2339

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2400

ارزش ماشین داخلی : 600

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 100000

زیربنا به مترمربع : 1372

آب مصرفی به مترمکعب : 9000

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 35

نفت سیاه به مترمکعب : 1000

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09151601342

فاکس :

واحد پنبه پاک کني سفيدگل سرايان شهر سرايان مجوز 85/8911 + شرکت پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

واحد صنعتی پنبه پاک کني سفيدگل سرايان کد 4020734 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان

ردیف : 135

شماره مجوز : 85/8911

تاریخ مجوز : 1385/04/18

نام واحد : پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

کدشناسایی : 4020734

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرايان-ناحيه صنعتي سرايان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : سرايان-خ امام

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5785

ارزش ماشین داخلی : 1280

کل کارکنان مجوزها : 25

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 33125

زیربنا به مترمربع : 2755

آب مصرفی به مترمکعب : 3000

توان برق به کیلووات : 250

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 12

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پنبه پاک کني

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155344474

فاکس : تعطیل

واحد پرویز سبزه بین شهر بيرجند مجوز 2092 + شرکت پرویز سبزه بین

واحد صنعتی پرویز سبزه بین کد 4019983 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 312

شماره مجوز : 2092

تاریخ مجوز : 1389/01/22

نام واحد : پرویز سبزه بین

کدشناسایی : 4019983

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 7 جاده کرمان-جنب دسته گرد

تلفن دفتر مرکزی : 5614321865

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 7150

ارزش ماشین داخلی : 900

کل کارکنان مجوزها : 7

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 9000

زیربنا به مترمربع : 1500

آب مصرفی به مترمکعب : 100

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 50

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : انواع تريلرونيم تريلراتاق ونيم اتاق براي پشت وسايل نقليه

ظرفیت اسمی : 60.00000

نام واحد سنجش : دستگاه

همراه : 09155611764

فاکس :

واحد جرمهاي نسوز خراسان شهر بيرجند مجوز 86/20846 + شرکت جرمهاي نسوز خراسان

واحد صنعتی جرمهاي نسوز خراسان کد 4020266 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي-فاز 2

ردیف : 202

شماره مجوز : 86/20846

تاریخ مجوز : 1386/10/02

نام واحد : جرمهاي نسوز خراسان

کدشناسایی : 4020266

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-شهرک صنعتي-فاز 2

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-خ احمدآباد-خ ابوذر-ک ابوذر1-پ69

تلفن دفتر مرکزی : 0511-8436698-9

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2600

ارزش ماشین داخلی : 400

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4591

زیربنا به مترمربع : 1405

آب مصرفی به مترمکعب : 150

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 14

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : جرمها ومواد ويژه نسوز

ظرفیت اسمی : 6700.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155153916

فاکس :

واحد محسن عبدمجیری شهر فردوس مجوز 17156 + شرکت محسن عبدمجیری

واحد صنعتی محسن عبدمجیری کد 4021416 شهرستان فردوس آدرس فردوس-روستای حسین آباد

ردیف : 330

شماره مجوز : 17156

تاریخ مجوز : 1389/08/22

نام واحد : محسن عبدمجیری

کدشناسایی : 4021416

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-روستای حسین آباد

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ مطهري -مطهری 21 پ135

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2224522

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1850

ارزش ماشین داخلی : 500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2128

زیربنا به مترمربع : 518

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 15

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 5

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک ديواري

ظرفیت اسمی : 200000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155332851

فاکس :

واحد هوشنگ مودي شهر سربيشه مجوز 85/9432 + شرکت هوشنگ مودي

واحد صنعتی هوشنگ مودي کد 4020764 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 137

شماره مجوز : 85/9432

تاریخ مجوز : 1385/04/26

نام واحد : هوشنگ مودي

کدشناسایی : 4020764

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سربيشه

آدرس کارگاه : سربيشه-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1050

ارزش ماشین داخلی : 200

کل کارکنان مجوزها : 9

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4401

زیربنا به مترمربع : 565

آب مصرفی به مترمکعب : 4582

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک ديواري

ظرفیت اسمی : 300000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :

واحد ماکاروني مطهربيرجند شهر بيرجند مجوز 3/10100 + شرکت ماکاروني مطهربيرجند

واحد صنعتی ماکاروني مطهربيرجند کد 4001776 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند

ردیف : 18

شماره مجوز : 3/10100

تاریخ مجوز : 1372/09/13

نام واحد : ماکاروني مطهربيرجند

کدشناسایی : 4001776

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-شهرک صنعتي

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2255171

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 160

ارزش ماشین داخلی : 60

کل کارکنان مجوزها : 17

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4689

زیربنا به مترمربع : 1132

آب مصرفی به مترمکعب : 4200

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 90

نفت سیاه به مترمکعب : 1

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 2200.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611246

فاکس : تعطیل

واحد کامران نخعي نژادفرد شهر بيرجند مجوز 85/1353 + شرکت کامران نخعي نژادفرد

واحد صنعتی کامران نخعي نژادفرد کد 4013773 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

ردیف : 129

شماره مجوز : 85/1353

تاریخ مجوز : 1385/01/15

نام واحد : کامران نخعي نژادفرد

کدشناسایی : 4013773

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-بيست متري دوم شرقي مدرس-نبش کوچه شهيد نوربخش

تلفن دفتر مرکزی : 0561-

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1510

ارزش ماشین داخلی : 180

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 570

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 250000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09155622406

فاکس :

واحد خضری الکتریک خراسان جنوبی شهر قائنات مجوز 12814 + شرکت خضری الکتریک خراسان جنوبی

واحد صنعتی خضری الکتریک خراسان جنوبی کد 4019859 شهرستان قائنات آدرس قائنات – ناحيه صنعتي خضري

ردیف : 324

شماره مجوز : 12814

تاریخ مجوز : 1389/06/28

نام واحد : خضری الکتریک خراسان جنوبی

کدشناسایی : 4019859

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات – ناحيه صنعتي خضري

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خضري-ابتدای بلوار آزادگان

تلفن دفتر مرکزی : 0562-5342263

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 400

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10655

زیربنا به مترمربع : 705

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 150

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 18

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سيم افشان قابل انعطاف

ظرفیت اسمی : 350.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153014427

فاکس :