واحد گرانيت قدس شهر نهبندان مجوز 1114 + شرکت گرانيت قدس

واحد صنعتی گرانيت قدس کد 4018905 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان – شهرک صنعتي ردیف : 88 شماره مجوز : 1114 تاریخ مجوز : 1383/01/16 نام واحد ..

ادامه مطلب

واحد تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان شهر نهبندان مجوز 86/12069 + شرکت تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان

واحد صنعتی تعاوني توليدي مصالح ساختماني سجاد نهبندان کد 4020289 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-اراضی خونیک سفلی-پشت مسجد حضرت ابوالفضل ردیف : 186 شمار..

ادامه مطلب

واحد پنبه پاک کني سفيدگل سرايان شهر سرايان مجوز 85/8911 + شرکت پنبه پاک کني سفيدگل سرايان

واحد صنعتی پنبه پاک کني سفيدگل سرايان کد 4020734 شهرستان سرايان آدرس سرايان-ناحيه صنعتي سرايان ردیف : 135 شماره مجوز : 85/8911 تاریخ مجوز : 1385/04/18 ..

ادامه مطلب

واحد پرویز سبزه بین شهر بيرجند مجوز 2092 + شرکت پرویز سبزه بین

واحد صنعتی پرویز سبزه بین کد 4019983 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 312 شماره مجوز : 2092 تاریخ مجوز : 1389/01/22 نام واحد : پ..

ادامه مطلب

واحد جرمهاي نسوز خراسان شهر بيرجند مجوز 86/20846 + شرکت جرمهاي نسوز خراسان

واحد صنعتی جرمهاي نسوز خراسان کد 4020266 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-شهرک صنعتي-فاز 2 ردیف : 202 شماره مجوز : 86/20846 تاریخ مجوز : 1386/10/02 نام واحد :..

ادامه مطلب

واحد محسن عبدمجیری شهر فردوس مجوز 17156 + شرکت محسن عبدمجیری

واحد صنعتی محسن عبدمجیری کد 4021416 شهرستان فردوس آدرس فردوس-روستای حسین آباد ردیف : 330 شماره مجوز : 17156 تاریخ مجوز : 1389/08/22 نام واحد : ..

ادامه مطلب

واحد هوشنگ مودي شهر سربيشه مجوز 85/9432 + شرکت هوشنگ مودي

واحد صنعتی هوشنگ مودي کد 4020764 شهرستان سربيشه آدرس سربيشه-منطقه مجاز صنعتي ردیف : 137 شماره مجوز : 85/9432 تاریخ مجوز : 1385/04/26 نام واحد : ه..

ادامه مطلب

واحد ماکاروني مطهربيرجند شهر بيرجند مجوز 3/10100 + شرکت ماکاروني مطهربيرجند

واحد صنعتی ماکاروني مطهربيرجند کد 4001776 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – شهرک صنعتي بيرجند ردیف : 18 شماره مجوز : 3/10100 تاریخ مجوز : 1372/0..

ادامه مطلب

واحد کامران نخعي نژادفرد شهر بيرجند مجوز 85/1353 + شرکت کامران نخعي نژادفرد

واحد صنعتی کامران نخعي نژادفرد کد 4013773 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات ردیف : 129 شماره مجوز : 85/1353 ..

ادامه مطلب

واحد خضری الکتریک خراسان جنوبی شهر قائنات مجوز 12814 + شرکت خضری الکتریک خراسان جنوبی

واحد صنعتی خضری الکتریک خراسان جنوبی کد 4019859 شهرستان قائنات آدرس قائنات – ناحيه صنعتي خضري ردیف : 324 شماره مجوز : 12814 تاریخ مجوز : 1389..

ادامه مطلب