واحد سوگل پلاستیک بیرجند شهر بيرجند مجوز 22386 + شرکت سوگل پلاستیک بیرجند

واحد صنعتی سوگل پلاستیک بیرجند کد 4020676 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 303

شماره مجوز : 22386

تاریخ مجوز : 1388/11/11

نام واحد : سوگل پلاستیک بیرجند

کدشناسایی : 4020676

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ جواديه-پ37

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2224112

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3700

ارزش ماشین داخلی : 2000

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 4544

زیربنا به مترمربع : 500

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : فيلم پلاستيکي

ظرفیت اسمی : 300.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625073

فاکس :

واحد ابراهیم ابراهیمی شهر فردوس مجوز 5173 + شرکت ابراهیم ابراهیمی

واحد صنعتی ابراهیم ابراهیمی کد 4021452 شهرستان فردوس آدرس فردوس-کيلومتر3 جاده سرايان

ردیف : 350

شماره مجوز : 5173

تاریخ مجوز : 1390/03/02

نام واحد : ابراهیم ابراهیمی

کدشناسایی : 4021452

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-کيلومتر3 جاده سرايان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس خ شهدا نبش ميدان شهيد صبوري

تلفن دفتر مرکزی : 5342223256

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2400

ارزش ماشین داخلی : 250

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 800

آب مصرفی به مترمکعب : 10000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 75

نفت سیاه به مترمکعب : 150

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرفشاري

ظرفیت اسمی : 10000.00000

نام واحد سنجش : هزار قالب

همراه : 09151342393

فاکس :

واحد جعفر علي آبادي شهر قائنات مجوز 11046 + شرکت جعفر علي آبادي

واحد صنعتی جعفر علي آبادي کد 4020251 شهرستان قائنات آدرس قائنات-حاجي آباد زيرکوه-ناحيه صنعتي

ردیف : 237

شماره مجوز : 11046

تاریخ مجوز : 1387/05/30

نام واحد : جعفر علي آبادي

کدشناسایی : 4020251

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-حاجي آباد زيرکوه-ناحيه صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : قائنات-حاجي آباد زيرکوه-بلوار جهاد-جهاد4-جنب اداره برق

تلفن دفتر مرکزی : 0562563-3888

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1178

ارزش ماشین داخلی : 370

کل کارکنان مجوزها : 8

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3000

زیربنا به مترمربع : 492

آب مصرفی به مترمکعب : 2000

توان برق به کیلووات : 40

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 2

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک سقفي

ظرفیت اسمی : 150000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :

واحد سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي شهر بيرجند مجوز 19140 + شرکت سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي

واحد صنعتی سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي کد 4020463 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بعد از پمپ بنزين-حاجي آباد

ردیف : 256

شماره مجوز : 19140

تاریخ مجوز : 1387/09/16

نام واحد : سيد حسن دستي گردي و حسين حاجي آبادي

کدشناسایی : 4020463

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بعد از پمپ بنزين-حاجي آباد

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 7 جاده کرمان-روستای حاجی آباد انتهای خ ولیعصر خ 20 متری

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2257600

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2000

ارزش ماشین داخلی : 406

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1200

زیربنا به مترمربع : 435

آب مصرفی به مترمکعب : 224

توان برق به کیلووات : 16

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 12

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پاک کردن وبسته بندي حبوبات

ظرفیت اسمی : 2000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153635475

فاکس :

واحد عبدالناصر جمالزايي شهر نهبندان مجوز 10918 + شرکت عبدالناصر جمالزايي

واحد صنعتی عبدالناصر جمالزايي کد 4020028 شهرستان نهبندان آدرس نهبندان-شهرک صنعتي

ردیف : 283

شماره مجوز : 10918

تاریخ مجوز : 1388/05/25

نام واحد : عبدالناصر جمالزايي

کدشناسایی : 4020028

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : نهبندان

آدرس کارگاه : نهبندان-شهرک صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : نهبندان – بلوار امام جنب بيمارستان جديد منزل شخصي

تلفن دفتر مرکزی : 9151615220

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 5400

ارزش ماشین داخلی : 2500

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 18432

زیربنا به مترمربع : 663

آب مصرفی به مترمکعب : 360

توان برق به کیلووات : 400

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگبري سنگهاي گرانيتي

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : متر مربع

همراه : 09151615220

فاکس :

واحد محمدصداقتي راد شهر بيرجند مجوز 85/1354 + شرکت محمدصداقتي راد

واحد صنعتی محمدصداقتي راد کد 4013771 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

ردیف : 128

شماره مجوز : 85/1354

تاریخ مجوز : 1385/01/15

نام واحد : محمدصداقتي راد

کدشناسایی : 4013771

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-بخش مرکزي-اراضي چهکند-روستاي حسين آباد سادات

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-بيست متري دوم شرقي مدرس-نبش کوچه شهيد نوربخش

تلفن دفتر مرکزی : 0561-4434100

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1389

ارزش ماشین داخلی : 45

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10000

زیربنا به مترمربع : 570

آب مصرفی به مترمکعب : 2500

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 10

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بلوک ديواري

ظرفیت اسمی : 100000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه : 09151611170

فاکس :

واحد حسن برقی شهر سرايان مجوز 23137 + شرکت حسن برقی

واحد صنعتی حسن برقی کد 4022307 شهرستان سرايان آدرس سرایان-منطقه مجاز صنعتی

ردیف : 260

شماره مجوز : 23137

تاریخ مجوز : 1387/11/07

نام واحد : حسن برقی

کدشناسایی : 4022307

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : سرايان

آدرس کارگاه : سرایان-منطقه مجاز صنعتی

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : مشهد-بلوار دانش آموز 13 پلاک 327

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1660

ارزش ماشین داخلی : 480

کل کارکنان مجوزها : 4

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2564

زیربنا به مترمربع : 483

آب مصرفی به مترمکعب : 700

توان برق به کیلووات : 70

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : کيسه نايلون

ظرفیت اسمی : 500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09155127476

فاکس : تعطیل

واحد تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس شهر فردوس مجوز 19471 + شرکت تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس

واحد صنعتی تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس کد 4021169 شهرستان فردوس آدرس فردوس-ک 2 جاده سرایان

ردیف : 300

شماره مجوز : 19471

تاریخ مجوز : 1388/09/29

نام واحد : تعاونی تولیدی بنیان سازه فردوس

کدشناسایی : 4021169

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس-ک 2 جاده سرایان

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : فردوس-بلوار بعثت شمالي بين سميه و هدايت

تلفن دفتر مرکزی : 0534-2228099

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3300

ارزش ماشین داخلی : 2500

کل کارکنان مجوزها : 5

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 3400

زیربنا به مترمربع : 120

آب مصرفی به مترمکعب : 11000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 37

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 140000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09153040163

فاکس :

واحد مریم امیر احمدی شهر بيرجند مجوز 12188 + شرکت مریم امیر احمدی

واحد صنعتی مریم امیر احمدی کد 4022129 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 322

شماره مجوز : 12188

تاریخ مجوز : 1389/06/17

نام واحد : مریم امیر احمدی

کدشناسایی : 4022129

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-توحيد44-پلاک 36 طبقه 3

تلفن دفتر مرکزی : 05614423278

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 3600

ارزش ماشین داخلی : 1600

کل کارکنان مجوزها : 6

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 1476

زیربنا به مترمربع : 578

آب مصرفی به مترمکعب : 200

توان برق به کیلووات : 30

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 5

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : محصولات ساختمانی ازموادکانی وپلیمری وسلولزی

ظرفیت اسمی : 1000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 9155189406

فاکس :

واحد محمد يوسفي شهر بيرجند مجوز 87/5861 + شرکت محمد يوسفي

واحد صنعتی محمد يوسفي کد 4020951 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

ردیف : 227

شماره مجوز : 87/5861

تاریخ مجوز : 1387/03/12

نام واحد : محمد يوسفي

کدشناسایی : 4020951

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند-منطقه مجاز صنعتي

تلفن کارگاه :

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن دفتر مرکزی :

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 2714

ارزش ماشین داخلی : 2500

کل کارکنان مجوزها : 10

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2000

زیربنا به مترمربع : 84

آب مصرفی به مترمکعب : 15000

توان برق به کیلووات : 60

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 130

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 2

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : بتون اماده

ظرفیت اسمی : 280000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09158066630

فاکس :