گت بلاگز قائنات واحد آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات شهر قائنات مجوز 11907 + شرکت آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

واحد صنعتی آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات کد 4005811 شهرستان قائنات آدرس قائنات-شهرک صنعتي قاين

ردیف : 116

شماره مجوز : 11907

تاریخ مجوز : 1384/08/25

نام واحد : آردوالسي بسيجيان وايثارگران قائنات

کدشناسایی : 4005811

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : قائنات

آدرس کارگاه : قائنات-شهرک صنعتي قاين

تلفن کارگاه : 0562543-3495-3825

آدرس دفتر مرکزی : قاين-خ شهيد رجايي-پ177

تلفن دفتر مرکزی : 05622225282

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 14555

ارزش ماشین داخلی : 4340

کل کارکنان مجوزها : 44

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 1450

زمین به متر مربع : 17935

زیربنا به مترمربع : 6000

آب مصرفی به مترمکعب : 12900

توان برق به کیلووات : 600

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 20

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 20

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اردگندم نوع والسي

ظرفیت اسمی : 70000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151625108

فاکس :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz