گت بلاگز فردوس واحد نويدفردوس شهر فردوس مجوز 9-88 + شرکت نويدفردوس

واحد صنعتی نويدفردوس کد 4021366 شهرستان فردوس آدرس فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435

ردیف : 17

شماره مجوز : 9-88

تاریخ مجوز : 1372/04/05

نام واحد : نويدفردوس

کدشناسایی : 4021366

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : فردوس

آدرس کارگاه : فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435

تلفن کارگاه : 0

آدرس دفتر مرکزی : فردوس – خ رسالت تلفن: 3435 و 6435

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 90

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 19

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 2634

زیربنا به مترمربع : 890

آب مصرفی به مترمکعب : 2800

توان برق به کیلووات : 50

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : ماکاروني

ظرفیت اسمی : 1500.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه :

فاکس :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz