گت بلاگز بيرجند واحد بيرجند بهاران شهر بيرجند مجوز 85/17168 + شرکت بيرجند بهاران

واحد صنعتی بيرجند بهاران کد 4007407 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند – ج خوسف -کيلومتر7 جاده کرمان

ردیف : 148

شماره مجوز : 85/17168

تاریخ مجوز : 1385/08/23

نام واحد : بيرجند بهاران

کدشناسایی : 4007407

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند – ج خوسف -کيلومتر7 جاده کرمان

تلفن کارگاه : 0561-2235994-5

آدرس دفتر مرکزی : بيرجند-خ طالقاني-طالقاني5

تلفن دفتر مرکزی : 0561-2235994

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 8043

ارزش ماشین داخلی : 5800

کل کارکنان مجوزها : 15

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 20000

زیربنا به مترمربع : 450

آب مصرفی به مترمکعب : 35000

توان برق به کیلووات : 200

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 60

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 9

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : سنگ دانه بندي شده

ظرفیت اسمی : 50000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 09151611459-09151601459

فاکس :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz