گت بلاگز بيرجند واحد بوتان شهر بيرجند مجوز 4543 + شرکت بوتان

واحد صنعتی بوتان کد 4018326 شهرستان بيرجند آدرس بيرجند -کيلومتر 12 جاده اسديه-صندوق پستي186

ردیف : 84

شماره مجوز : 4543

تاریخ مجوز : 1382/09/10

نام واحد : بوتان

کدشناسایی : 4018326

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بيرجند

آدرس کارگاه : بيرجند -کيلومتر 12 جاده اسديه-صندوق پستي186

تلفن کارگاه : 0561-4321701-4

آدرس دفتر مرکزی : مرکزي تهران سهروردي شمالي کوي شهيد نيک قدم شماره 70

تلفن دفتر مرکزی : 021-88740930-9

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 1730

ارزش ماشین داخلی : 242

کل کارکنان مجوزها : 20

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 10455

زیربنا به مترمربع : 397

آب مصرفی به مترمکعب : 0

توان برق به کیلووات : 70

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 0

نفت سیاه به مترمکعب : 0

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : پرکردن کپسول گازمايع

ظرفیت اسمی : 40000.00000

نام واحد سنجش : تن

همراه : 0915161475809155617004

فاکس :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz