گت بلاگز بشرويه واحد آجرسفال عمارت بشرويه شهر بشرويه مجوز 9-132 + شرکت آجرسفال عمارت بشرويه

واحد صنعتی آجرسفال عمارت بشرويه کد 4021365 شهرستان بشرويه آدرس بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645

ردیف : 23

شماره مجوز : 9-132

تاریخ مجوز : 1373/09/22

نام واحد : آجرسفال عمارت بشرويه

کدشناسایی : 4021365

کد استان کارگاه (تهران = 17) : 40

نام شهرستان کارگاه : بشرويه

آدرس کارگاه : بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645

تلفن کارگاه : 0

آدرس دفتر مرکزی : بشرويه – خ حجت دفتر آجر سفال تلفن : 2645

تلفن دفتر مرکزی : 0

کل سرمایه ثابت مجوزها به میلیون ریال : 800

ارزش ماشین داخلی : 0

کل کارکنان مجوزها : 27

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار یورو : 0

ارزش ماشین خارجی بر اساس هزار دلار : 0

زمین به متر مربع : 300000

زیربنا به مترمربع : 1250

آب مصرفی به مترمکعب : 16500

توان برق به کیلووات : 300

گاز طبیعی به مترمکعب : 0

نفت گاز به مترمکعب : 10

نفت سیاه به مترمکعب : 850

نفت سفید به مترمکعب : 0

درصد پیشرفت : 100

کد نوع مجوز (جواز تاسیس=801) : 803

شرح کد هشت رقمی محصول : اجرسفالي

ظرفیت اسمی : 30000000.00000

نام واحد سنجش : عدد

همراه :

فاکس :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz